ICAN Cities Appeal

Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer 13.500 kernwapens wereldwijd. De ontploffing van één van deze wapens, opzettelijk of per ongeluk, boven een stad zou catastrofale humanitaire gevolgen hebben.

Deze dreiging was de aanleiding voor 122 landen om op 7 juli 2017 het VN-Kernwapenverbod aan te nemen. Op dit moment worden alle landen uitgenodigd om het Verdrag te ondertekenen en te ratificeren. Het Verdrag verbiedt het gebruik, productie en opslaan van nucleaire wapens en legt een stevig fundament voor de totale eliminatie van deze wapens.

PAX is onderdeel van Nobelprijs voor de Vrede winnaar 2017 de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en roept alle steden en gemeenten op het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze oproep laten steden en gemeenten zien dat zij geen doelwit zijn en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen. Het appel roept de nationale overheid op om  het VN-Kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het enige passende antwoord op de catastrofale humanitaire gevolgen van ieder gebruik van kernwapens is ze te verbieden en volledig uit te bannen.

De tekst van het appel:

”Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.’’

[button size=medium style=less_round color=orange align=none url=https://nonukes.nl/wp-content/uploads/2019/05/ICAN-Cities-Appeal-NL-1.pdf]Download het te ondertekenen Cities Appeal[/button]

Waarom steden en gemeenten?

Kernwapens vormen een speciale dreiging voor steden, omdat in veel gevallen steden de primaire doelwitten zijn van een aanval met deze wapens. Kernwapens zijn ontworpen om hun doelen volledig te vernietigen. Juist deze bedreiging van de belangrijkste plaatsen in een land, is waar de theorie en strategie van afschrikking op gebaseerd is. Deze theorie kan het zich niet veroorloven te falen, omdat elke inzet van nucleaire wapens catastrofale gevolgen zal hebben. De kans dat afschrikking wél faalt, is echter groter dan nul. Regeringen die deze strategie onderschrijven, brengen hun burgers en inwoners daarmee in levensgevaar. Lokale overheden hebben een speciale verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun inwoners en daarom moeten juist zij zich uitspreken tegen kernwapens.

Door jouw stad of gemeenten het Cities Appeal te laten ondertekenen, geeft het uiting aan de grote zorgen over de dreiging die kernwapens wereldwijd vormen en roept het de Nederlandse overheid op het VN-kernwapenverbod te ondertekenen. Nijmegen heeft als eerste Nederlandse gemeente het Cities Appeal ondertekend en een meerderheid van de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad heeft een voorstel ingediend om Amsterdam ook te laten tekenen. Wereldwijd hebben al een grote groep van steden en gemeenten wereldwijd het Cities Appeal ondertekend. Hieronder bevinden zich onder andere wereldsteden als Washington DC, Parijs, Sydney en Berlijn, maar ook verschillende kleinere gemeenten in Duitsland, Noorwegen, Zweden en Spanje.

Burgemeesters voor Vrede (de Nederlandse tak van de wereldwijde organisatie Mayors for Peace)  steunt het ICAN Cities Appeal. 144 Nederlandse burgemeesters zijn ‘Burgemeester voor Vrede’. Klik hier voor de ondersteuningsbrief van Mayors for Peace NL.

Meer informatie waarom juist steden en gemeenten zich moeten uitspreken is hier te vinden. Als voorbeeld is hier de aangenomen motie uit Nijmegen te vinden.

Waarom moeten Nederlandse steden en gemeenten zich juist nu uitspreken?

Ondanks de verschrikkelijke humanitaire consequenties van elk gebruik van nucleaire wapens wereldwijd neemt de kernwapendreiging en het risico dat kernwapens ingezet worden toe. De kernwapenstaten zijn de laatste jaren druk bezig hun kernwapen arsenalen te moderniseren, uit te bereiden en de rol van kernwapens in veiligheidstrategieën te vergroten. Uit onderzoek van ICAN blijkt dat de kernwapenstaten in 2019 gezamenlijk 72,9 miljard dollar uitgaven aan hun kernwapenarsenalen. De ongeveer 20 B-61 kernbommen die nog steeds op Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant liggen zullen binnenkort vervangen gaan worden voor nieuwe bommen.

Daarnaast is het INF-verdrag tussen de Verenigde Staten en Rusland op 2 augustus 2019 definitief geëindigd. Hierdoor zijn de onder het Verdrag verboden nucleaire en conventionele grond-gelanceerde ballistische en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5.500 kilometer niet langer meer verboden. Het plaatsen van (nucleaire) kruisrakketten in Nederland wordt hiermee ook weer een optie en de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok wil tot nu toe niet uitsluiten dat zulke raketten inderdaad weer in Nederland geplaatst gaan worden. Steden en gemeenten moeten zich daarom juist nu uitspreken tegen kernwapens en de Nederlandse overheid oproepen het VN-Kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn stad of gemeente het Cities Appeal ondertekent?

Door de burgemeester, de gemeenteraad of een andere vertegenwoordiger het appel te laten ondertekenen en daarna het ondertekende document te sturen naar nukes@paxforpeace.nl

De aangenomen motie over het ICAN Cities Appeal uit Nijmegen is hier te vinden ter inspiratie voor jouw stad of gemeente.

Hulp nodig of graag meer informatie?

Meer informatie over het ICAN Cities Appeal is te vinden op de ICAN website. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen door een mail te sturen naar nukes@paxforpeace.nl

Beverwijk roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen

Op 4 maart 2021 nam de Beverwijkse gemeenteraad een motie van GroenLinks aan waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. De motie werd mede-ingediend door PvdA, D66 en met steun van het CDA. Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om namens de gemeente Beverwijk het Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. 

Hengelo tekent ICAN Cities Appeal

Burgemeester Schelberg heeft namens de gemeente Hengelo het ICAN Cities Appeal officieel ondertekend. Hiermee spreekt de gemeente Hengelo haar zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de gemeente de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Reeds op 7 oktober 2020 nam de gemeenteraad van Hengelo een motie aan van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de SP die de gemeente opriep om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van het appel geeft burgemeester Schelberg hier concreet invulling aan.

Arnhem roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen

Op 13 januari 2021 nam de gemeenteraad van Arnhem een motie aan waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. De motie werd ingediend door Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en Marie José Navis (GroenLinks). Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om namens de gemeente Arnhem het Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. 

Amsterdam tekent ICAN Cities Appeal

Loco-burgemeester Rutger Groot Wassink heeft namens de gemeente Amsterdam het ICAN Cities Appeal ondertekend. Dit gebeurde op de dag dat het VN anti-kernwapenverdrag in werking treedt. Dat betekent dat kernwapens vanaf vandaag officieel ille­­gaal zijn onder internationaal recht. De gemeenteraad van Amsterdam maakt zich zorgen over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de Nederlandse regering op het VN anti-kernwapenverdrag te tekenen.

Groningen tekent ICAN Cities Appeal

Burgemeester Schuiling heeft namens de gemeente Groningen het ICAN Cities Appeal officieel ondertekend. Hiermee spreekt de gemeente Groningen haar zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen.

Rotterdam roept Nederlandse regering op VN-kernwapenverbod te tekenen

De gemeente Rotterdam roept de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk het VN-kernwapenverbod te tekenen. Donderdagavond nam de gemeenteraad een motie van GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdD en NIDA aan, waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal.

Nijmegen tekent het ICAN Cities Appeal!

De gemeente Nijmegen roept de Nederlandse overheid op om het VN-kernwapenverbod zo snel mogelijk te tekenen en te ratificeren. Op 13 november nam een zeer ruimte raadsmeerderheid in Nijmegen een motie aan die de gemeente oproept om het ICAN Cities appeal te ondertekenen. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die het Cities Appeal ondertekend.