Hengelo tekent het ICAN Cities Appeal!

Burgemeester Schelberg heeft namens de gemeente Hengelo het ICAN Cities Appeal officieel ondertekend. Hiermee spreekt de gemeente Hengelo haar zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de gemeente de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. 

Reeds op 7 oktober 2020 nam de gemeenteraad van Hengelo een motie aan van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de SP die de gemeente opriep om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van het appel geeft burgemeester Schelberg hier concreet invulling aan.

Met de ondertekening van het Cities Appeal door Hengelo blijft de lokale steun in Nederland voor het VN-kernwapenverbod groeien. Zo voegt Hengelo zich bij een aantal andere Nederlandse steden – waaronder Nijmegen, Groningen en Amsterdam – die het Cities Appeal al eerder ondertekenden en bij een grote groep steden wereldwijd die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen en hun nationale overheden hebben opgeroepen om het VN-Kernwapenverbod te tekenen.

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne van Nobelprijs voor de Vrede winnaar van 2017, ICAN, waar Vredesorganisatie PAX deel van uitmaakt. Hierin spreken steden en gemeenten hun grote zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het ICAN Cities Appeal erkent dat elk gebruik van kernwapens, bewust of per ongeluk, grote humanitaire gevolgen zal hebben voor mensen, dieren en het milieu en roept daarom op voor het volledig uitbannen van deze verschrikkelijke wapens.

Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten in Nederland zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Hoe groot of klein een stad of gemeente ook is, het is belangrijk dat zij zich uitspreken tegen kernwapens en hun stem gebruiken om de Nederlandse regering op te roepen zich bij het VN-kernwapenverbod aan te sluiten. Het is vooral belangrijk dat Nederlandse steden zich nu uitspreken, aangezien de Amerikaanse kernwapens die in Nederland liggen opgeslagen volgend jaar vervangen zullen worden door wapens met nieuwe technische mogelijkheden, als we nu niet in actie komen om dit te stoppen. 

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal of op www.nuclearban.org/cities