Nijmegen tekent het ICAN Cities Appeal!

De gemeente Nijmegen roept de Nederlandse overheid op om het VN-kernwapenverbod zo snel mogelijk te tekenen en te ratificeren. Op 13 november nam een zeer ruimte raadsmeerderheid in Nijmegen een motie aan die de gemeente oproept om het ICAN Cities appeal te ondertekenen. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die het Cities Appeal ondertekend. 

De Gelderse gemeente voegt zich hiermee bij een grote groep steden wereldwijd, waaronder Parijs, Berlijn, Washington D.C. en Sydney, die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. Het herkent dat elk gebruik van kernwapens, bewust of per ongeluk, grote humanitaire gevolgen zal hebben voor mensen, dieren en het milieu en roept daarom op voor het volledig uitbannen van deze verschrikkelijke wapens.

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne waarbij steden en gemeenten hun zorgen uitspreken over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en  hun nationale overheden oproepen om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens.

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal of op www.nuclearban.org/cities