Amsterdam tekent ICAN Cities Appeal

Loco-burgemeester Rutger Groot Wassink heeft vandaag namens de gemeente Amsterdam het ICAN Cities Appeal ondertekend. Dit gebeurde op de dag dat het VN anti-kernwapenverdrag in werking treedt. Dat betekent dat kernwapens vanaf vandaag officieel ille­­gaal zijn onder internationaal recht. De gemeenteraad van Amsterdam maakt zich zorgen over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roept de Nederlandse regering op het VNanti-kernwapenverdrag te tekenen.

Loco-burgemeester Rutger Groot Wassink:

“Kernwapens moeten worden verboden.

Steden zullen altijd de eerste doelwitten van een aanval met kernwapens zijn. Vanaf vandaag zijn kernwapens officieel verboden en daarmee is het standpunt van de Nederlandse regering niet langer houdbaar. Wij willen samen met andere grote steden wereldwijd duidelijk maken wat wij van kernwapens vinden: kernwapens zijn immoreel en onmenselijk. Nederland moet het anti-kernwapenverdrag van de VN tekenen en zo een stap zetten naar een kernwapenvrije wereld.”

Steden zullen altijd de eerste doelwitten van een aanval met kernwapens zijn. Vanaf vandaag zijn kernwapens officieel verboden en daarmee is het standpunt van de Nederlandse regering niet langer houdbaar. Wij willen samen met andere grote steden wereldwijd duidelijk maken wat wij van kernwapens vinden: kernwapens zijn immoreel en onmenselijk. Nederland moet het anti-kernwapenverdrag van de VN tekenen en zo een stap zetten naar een kernwapenvrije wereld.”

Op 20 januari sprak de Amsterdamse gemeenteraad over het initiatief voorstel Ban de BOM  waarin de gemeente wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. De leus “Help kernwapens de wereld uit, om te beginnen in Nederland.” is nog net zo actueel alsin 1981 toen 400.000 mensen in Amsterdam meeliepen met de grootste vredesdemonstratie in Amsterdam ooit.  Een meerderheid van de gemeenteraad gaf aan vóór de motie te stemmen. Met het ondertekenen van het appeal geeft loco-burgemeester Rutger Groot Wassink hier concreet invulling aan.

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne van Nobelprijs voor de Vrede winnaar van 2017, ICAN, waar Vredesorganisatie PAX deel van uitmaakt. Hierin spreken steden en gemeenten hun grote zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Elk gebruik van kernwapens, per ongeluk of bewust, boven een stad zal catastrofale humanitaire consequenties hebben voor mensen en het milieu.

Het raadsvoorstel Ban de Bom dat samen met het Amsterdams Vredesinitiatief is opgesteld, wijst ook op het feit dat de grootste wapenfabrikanten ter wereld, zoals Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, General Dynamics en United Technologies een officiële vestiging in Amsterdam hebben, voornamelijk om belasting te ontwijken. Boeing bouwt zelfs mee aan de nieuwe kernwapens die naar verluidt volgend jaar op Volkel zullen worden gestationeerd. Het Ban de Bom-plan, waarvoor het Amsterdams Vredesinitiatief en PAX handtekeningen op Amsterdamse markten hebben opgehaald, dringt er bij het gemeentebestuur op aan om deze bedrijven de wacht aan te zeggen en een einde aan deze praktijken te maken. Het mag niet zo zijn dat wapenfabrikanten veel geld verdienen door mddel van een brievenbusvestiging in onze kernwapenvrije stad.