Arnhem roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen

Read the English version of this blog here.

Op 13 januari 2021 nam de gemeenteraad van Arnhem een motie aan waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. De motie werd ingediend door Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en Marie José Navis (GroenLinks). Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om namens de gemeente Arnhem het Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. 

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne van Nobelprijs voor de Vrede winnaar van 2017, ICAN, waar Vredesorganisatie PAX deel van uitmaakt. Hierin spreken steden en gemeenten hun grote zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Elk gebruik van kernwapens, per ongeluk of bewust, boven een stad zal catastrofale humanitaire consequenties hebben voor mensen en het milieu.

Zodra de gemeente Arnhem het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend, zal de gemeente deel uitmaken van een groeiende groep Nederlandse steden en gemeenten die het Cities Appeal al eerder ondertekenden en reeds de Nederlandse regering opriepen het VN-Kernwapenverbod te tekenen. Daarnaast zal de gemeente Arnhem zich scharen bij vele steden en gemeenten wereldwijd die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen en hun nationale overheden hebben opgeroepen om het VN-Kernwapenverbod te tekenen.

Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten in Nederland zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Ook is het van belang dat Nederlandse steden zich nu uitspreken, aangezien de Amerikaanse kernwapens die in Nederland liggen opgeslagen volgend jaar vervangen zullen worden door wapens met nieuwe technische mogelijkheden, als we nu niet in actie komen om dit te stoppen. 

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal of op www.nuclearban.org/cities