Beverwijk roept de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te tekenen

Op 4 maart 2021 nam de Beverwijkse gemeenteraad een motie van GroenLinks aan waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. De motie werd mede-ingediend door PvdA, D66 en met steun van het CDA. Met deze motie verzoekt de gemeenteraad het college om namens de gemeente Beverwijk het Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. 

De motie kwam tot stand door een oproep van Vrouwen voor Vrede IJmond. In december 2020 riepen zij de 5 IJmond-gemeenten op om een motie in te dienen voor het ICAN Cities Appeal. GroenLinks Beverwijk-Wijk aan Zee vond dit een belangrijk thema en nam het initiatief voor deze motie.   

De meerderheid van de gemeenteraad (15 leden) stemde voor de motie (GroenLinks, PvdA, D66 en CDA), terwijl 12 leden tegen de motie stemden (Vrij, DBSL, Samen Beverwijk, Gemeentebelangen en VVD). De tegenstemmers benoemden dat dergelijke (inter)nationale onderwerpen niet thuishoren in de gemeenteraad. De voorstemmers zijn het ermee eens dat een gemeente geen buitenlandpolitiek kan voeren, maar desondanks vinden zij het wel belangrijk om de zorg en de waarden van hun kiezers te uiten. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat 2 op de 3 Nederlanders vinden dat Nederland het VN-kernwapenverbod moet ondertekenen.

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne van Nobelprijs voor de Vrede winnaar van 2017, ICAN, waar Vredesorganisatie PAX deel van uitmaakt. Hierin spreken steden en gemeenten hun grote zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Elk gebruik van kernwapens, per ongeluk of bewust, boven een stad zal catastrofale humanitaire consequenties hebben voor mensen en het milieu.

Zodra de gemeente Beverwijk het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend, zal de gemeente deel uitmaken van een groeiende groep Nederlandse steden en gemeenten die het Cities Appeal al eerder ondertekenden en reeds de Nederlandse regering opriepen het VN-Kernwapenverbod te tekenen. Daarnaast zal de gemeente Beverwijk zich scharen bij vele steden en gemeenten wereldwijd die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen en hun nationale overheden hebben opgeroepen om het VN-Kernwapenverbod te tekenen.

Het is opvallend dat de motie werd gesteund door het CDA, aangezien het CDA in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 geen standpunt innam ten opzichte van kernwapens en recent in Kamer tegen een aantal moties over kernwapens stemde. Het feit dat CDA Beverwijk/ Wijk aan Zee wel heeft ingestemd met deze motie die de regering oproept om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen, laat echter zien dat het mogelijk is voor de christendemocraten om zich uit te spreken tegen kernwapens. PAX hoopt dat de landelijke partij het goede voorbeeld van de lokale afdeling in Beverwijk zal volgen en zich ook hard zal maken voor een kernwapenvrije wereld.  

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal