Nucleaire ontwapening: een reflectie op onze stage bij PAX

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief in uw mailbox is aangekomen, zijn de stages van Roelien en Nora bij het nucleaire ontwapeningsteam van PAX in de afdeling humanitaire ontwapening helaas ten einde. Ze namen de tijd om na te denken over hun drie maanden durende stage bij PAX. 

Onze aandachtspunten 

Roelien: Omdat mijn stage relatief kort was, was er één onderwerp waar ik mij voornamelijk op focuste tijdens mijn stage: de aankomende (en helaas opnieuw uitgestelde) Herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV). Tijdens mijn stage heb ik bijgedragen aan een policy brief waarin PAX aanbevelingen doet aan de staten die partij zijn bij het NPV in de aanloop naar deze Herzieningsconferentie. Ook heb ik een serie blogs mogen schrijven waarin ik deze aanbevelingen uitgebreider bespreek. De eerste van deze blogs, waarin ik het belang van gendergelijkheid in het NPV-toetsingsproces bespreek, is al gepubliceerd op de No Nukes website.

Nora: Tot mijn taken behoorden het uitvoeren van een update van het jaarlijkse Don’t Bank on the Bomb rapport en het schrijven van blogposts over relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Terwijl de eerste me de enorme omvang van nucleaire investeringen liet zien, stelde de laatste me in staat mijn schrijfvaardigheid aan te scherpen en waardevolle stukken te schrijven over nucleaire risicovermindering, de rol van de EU bij nucleaire ontwapening en de bescherming van burgers tegen massavernietigingswapens. Hiervoor heb ik meerdere interessante webinars bijgewoond over nieuwe bedreigingen en uitdagingen waarmee de EU en de NAVO worden geconfronteerd. 

Hoe ziet een stage op afstand eruit? 

Nora: Thuiswerken tijdens de gehele duur van de stage had zo zijn voordelen, maar mag zeker niet worden vergeleken met hoe het zou zijn geweest als het mogelijk was om fysiek kantooruren te maken. Gelukkig werden een zeer aanwezig gebrek aan persoonlijke interactie en een totale afhankelijkheid van technologie aan tegenovergestelde kanten geplaatst met flexibiliteit in werktijden en -plekken en ontzettend ondersteunende collega’s. 

Roelien: Hoewel mijn stage op afstand plaatsvond, heb ik voldoende de gelegenheid gehad om kennis te maken met het werkveld van nucleaire ontwapening en het werk van PAX in het algemeen.

Algemene reflecties 

Roelien: Al met al was mijn stage bij PAX een zeer waardevolle ervaring. Tijdens mijn stage heb ik de kans gekregen om mijn vaardigheden te ontwikkelen en me bezig te houden met die onderwerpen die mij het meest interesseren. Toen ik aan deze stage begon, had ik geen ervaring op dit gebied en ik heb dan ook in korte tijd veel geleerd over nucleaire ontwapening, door het lezen van verschillende bronnen, het bijwonen van meerdere webinars, het deelnemen aan zowel interne als externe bijeenkomsten en door samen te werken met deskundige en inspirerende mensen. Wat ik vooral waardevol vind aan mijn stage bij PAX is dat er veel ruimte was voor creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Naast dat ik veel heb geleerd over nucleaire ontwapening, heb ik ook geleerd hoe je ontwerpen maakt in Canva, hoe je blogs kunt schrijven en websites kunt onderhouden met behulp van WordPress, hoe je tweets maakt en plant in TweetDeck, en hoe je een e-mailnieuwsbrief ontwerpt. Ik vond het erg leerzaam en interessant om tekstuele en visuele content te creëren en ik kijk ernaar uit om deze nieuw verworven vaardigheden in de toekomst in te zetten.

Nora: Hoewel ik het nieuws en de ontwikkelingen rond kernwapens en ontwapening al volgde uit persoonlijke en academische interesse, heb ik door stage bij PAX me er nog dieper in kunnen verdiepen. Aspecten van financiële instellingen, desinvesteringen en gender en hun verband met kernwapens werden nog dichter bij mijn periferie gebracht. Ik werd me ook bewust van de vele andere organisaties die actief zijn in het veld, geweldig voorspraakwerk doen. Ik heb zelfs gesproken met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke organisaties in het debat over nucleaire ontwapening, zoals de International Campaign Against Nuclear Weapons (I*CAN) en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

What’s next? 

Nora: Over het algemeen ben ik dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om waardevolle inzichten te krijgen in het zinvolle werk van een NGO en de grootste Nederlandse vredesorganisatie. Naast mijn stage bij PAX heb ik deze maand ook het eerste jaar van de masteropleiding Peace and Conflict studies van Uppsala University afgerond. Als onderdeel van mijn laatste studiejaar kijk ik ernaar uit om na de zomer weer met een nieuwe stage te beginnen. Net als bij de afdeling humanitaire ontwapening hoop ik dat het me meer zal leren over onderzoeksjournalistiek, nieuwe defensietechnologieën en onderbelichte aspecten van (nucleaire) ontwapening en desinvestering. Wil je op de hoogte blijven van wat ik hierna doe? Volg mij op Twitter of link met mij op Linkedin


Roelien: Ik heb enorm genoten van mijn stage bij PAX en ik ben erg dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van het No Nukes-team. Als recent afgestudeerde van de Master Conflict Studies and Human Rights, kijk ik er naar uit om een nieuwe uitdaging aan te gaan waarbij ik mijn creativiteit en analytische vaardigheden kan inzetten om anderen te helpen en bij te dragen aan gerechtigheid, gelijkheid en vrede in de wereld. Voel je vrij om mij een LinkedIn uitnodiging te sturen om op de hoogte te blijven van wat ik hierna ga doen!