Amerikaanse luchtmacht reikt ‘nucleaire prijs’ uit aan sergeant op Volkel

Al decennia lang proberen politici en anderen meer officiële informatie los te krijgen bij de Nederlandse regering over het publieke geheim dat er Amerikaanse B61 kernbommen op vliegbasis Volkel liggen. Steeds lopen zij tegen een muur op bij de regering die stelt dat zij hier vanwege ‘afspraken’ geen mededelingen over kan doen. In dit licht is het vreemd dat de Amerikaanse luchtmacht vorige week publiekelijk bekendmaakte dat een sergeant gelegerd op Vliegbasis Volkel een van de winnaars is van een ‘Nuclear Deterrence Operations Award’.

Sinds 2014 reikt de Amerikaanse luchtmacht deze prijzen uit aan ‘outstanding nuclear professionals’ die zich hebben onderscheiden van anderen en een significante bijdrage hebben geleverd aan operaties verbonden aan nucleaire afschrikking. Dit jaar ging de prijs van ‘Noncommissioned Officer of the Year’ naar een staf sergeant van het 703rd Munitions Support Squadron dat gelegerd is op Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant.

Het kabinet, bij monde van Minister Blok van Buitenlandse Zaken, blijft volhouden dat het niet meer informatie kan geven over de kernbommen in Volkel vanwege NAVO-afspraken. Met deze achtergrond is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de Amerikaanse luchtmacht wel publiekelijk prijzen uitreikt waaruit duidelijk blijkt dat er Amerikaanse kernbommen in Volkel gestationeerd zijn. De vraag die hier dan ook op komt is: als de Amerikaanse luchtmacht meer informatie publiekelijk kan delen waarom zou minister Blok dat dan niet kunnen? Blijkbaar is er toch meer ruimte in de NAVO-afspraken dan minister Blok stelt.

Door transparanter te zijn zou minister Blok Tweede Kamerleden eindelijk in de gelegenheid stellen hun controlerende taak uit te voeren. Dit is extra belangrijk vanwege de aanstaande modernisatie van de Amerikaanse kernwapens die op vliegbasis Volkel liggen. Zoals het er nu voor staat zal deze modernisatie plaats gaan vinden zonder dat het Nederlandse parlement hier ooit zijn mening over heeft kunnen geven. Daarnaast zou dit een belangrijke eerste stap zijn in het definitief verwijderen van deze levensgevaarlijke wapens van Nederlands grondgebied. Hiermee zou het eindelijk gehoor geven aan de mening van een groot deel van de Nederlandse bevolking en verschillende in de Tweede Kamer aangenomen moties.