Aanbevelingen voor de NPV Herzieningsconferentie 2022: het VN-kernwapenverbod

In de aanloop naar de tiende herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV), die begin 2022 plaats zal vinden, zullen we een aantal Engelstalige blogs plaatsen waarin we aanbevelingen doen aan de staten die partij zijn bij het NPV. In deze blog beargumenteren we waarom de staten die partij zijn bij het NPV zich moeten aansluiten bij het VN-Kernwapenverbod. Hieronder geven we een korte samenvatting van deze Engelstalige blog.

Het Verdrag inzake het verbod op kernwapens dat op 22 januari 2021 in werking trad, vormt een belangrijke stap in de totstandkoming van een kernwapenvrije wereld. Het VN-kernwapenverbod verbiedt niet alleen het gebruik van kernwapens, maar ook het testen, de productie, de opslag, het plaatsen en de overdracht van kernwapens, evenals het leveren van hulp en aanmoediging bij deze verboden activiteiten. Het is van groot belang dat alle staten die partij zijn bij het NPV het VN-Kernwapenverbod ondertekenen en ratificeren. Staten kunnen hiermee aangeven dat zij vinden dat kernwapens een existentiële bedreiging vormen voor de mensheid en dat alleen de volledige eliminatie van kernwapens onze veiligheid kan garanderen. Een wereldwijd verbod op kernwapens is uiteindelijk de enige manier voor staten die partij zijn bij het NPV om hun gedeelde doelstelling van een kernwapenvrije wereld te bereiken. 

Het VN-kernwapenverbod is complementair aan het NPV, aangezien artikel 18 van het verdrag erkent dat de uitvoering van het verdrag “geen afbreuk mag doen aan de verplichtingen die de staten zijn aangegaan met betrekking tot bestaande internationale overeenkomsten waarbij zij partij zijn, indien deze verplichtingen in overeenstemming zijn met het Verdrag.” Verder erkent het verdrag het belang van het NPV in het creëren van internationale vrede en veiligheid en laat het juist zien hoe staten de verplichtingen van artikel VI van het NPV kunnen nakomen. 

Advies: 

Gezien het bovenstaande roept PAX de verdragsstaten van het NPV, die nog geen lid zijn van het VN-Kernwapenverbod, op om zich zo snel mogelijk hierbij aan te sluiten. Als staten die partij zijn bij het NPV er nog niet klaar voor zijn om zich bij het VN-Kernwapenverbod aan te sluiten, raadt PAX ze aan om zich in ieder geval positief uit te laten over het verdrag en deze te erkennen als een belangrijk onderdeel van de internationale juridische architectuur.