Tweede Kamer: geen nieuwe wapenwedloop, geen nieuwe INF-kernwapens in Europa

Op 12 februari nam de Tweede Kamer drie moties aan in verband met het opzeggen van het INF-Verdrag door zowel de VS en Rusland. Het INF-Verdrag werd op 1 februari door de VS opgezegd, gevold door Rusland op 2 februari. Dit opent mogelijk deuren voor het plaatsen van nieuwe kernwapens in Europa, een ontwikkeling die juist voor de veiligheid van Europeanen erg zorgelijk is.

In de moties geeft de Kamer een duidelijk signaal af dat het geen nieuwe kernwapens in Europa wil en roept de Kamer de regering op zich in te zetten voor het behouden van het INF-Verdrag en voor de-escalatie van de situatie tussen Rusland en de VS. De drie moties werden door bijna alle partijen gesteund: alleen Forum voor Democratie stemde tegen alle drie moties, PVV stemde tegen de motie die uitspreekt dat er in Europa geen plaats is voor INF-kernwapens.

De Nederlandse regering heeft tot dusver de VS gesteund in de zorgen over Russische schending van het INF-Verdrag, maar zei eerder wel zich te willen inzetten voor behoud van het INF.

Tegelijkertijd zei Minister van Defensie Ank Bijleveld op 13 februari voor de camera van RTL Nieuws dat het “altijd de bedoeling is geweest” dat de nieuwe JSF gevechtsvliegtuigen kernwapens kunnen vervoeren en afwerpen. De regering toont daarmee een ernstig gebrek aan respect voor de wil van de Tweede Kamer, die in 2014 al in meerderheid tegen een nucleaire taak voor de vliegtuigen stemde. Ook regeringspartij D66 sprak zich begin februari nog uit tegen een kernwapentaak voor de JSF.

Een overzicht van de drie moties die werden aangenomen:

  • Motie Leijten, Karabulut en van Oijk: spreekt uit dat in Europa geen plaats is voor INF-kernwapens en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 28676-311)
  • Motie Leijten, Karabulut en van Oijk: verzoekt de regering, in de NAVO-Defensieraad uit te spreken het INF-verdrag, al dan niet in aangepaste vorm, te willen behouden, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 28676-314)
  • Motie van Oijk en Karabulut: verzoekt de regering, in NAVO-verband concrete stappen te zetten ten behoeve van de-escalatie van de nucleaire wapenwedloop, en de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. (Kamerstuk 28676-313)

Zie hier een overzicht van alle aangenomen moties over nucleaire ontwapening: https://nonukes.nl/overzicht-van-aangenomen-moties-in-de-tweede-kamer-over-nucleaire-ontwapening/