Steeds meer investeerders sluiten kernwapens uit

Uit het jaarlijkse onderzoek Don’t Bank on the Bomb van PAX naar investeringen van financiële instellingen in kernwapenproducenten blijkt dat Nederlandse instellingen er steeds bewuster voor kiezen geen geld te steken in deze massavernietigingswapens. Van de achttien kandidaten in de internationale Hall of Fame komen er zelfs elf uit Nederland. Negatieve uitzonderingen zijn ABP, Aegon en ING.

“Foute investeerders schermen vaak met het argument dat het wettelijk niet verboden is om in producenten van kernwapens te investeren”, vertelt PAX programmamedewerker Humanitaire Ontwapening Selma van Oostwaard. “Vooralsnog ontbreekt internationale wetgeving om financiële instellingen te laten stoppen met het investeren in kernwapenproducenten. In maart 2017 beginnen de onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod. Wij roepen de Nederlandse regering op zich tijdens deze VN-onderhandelingen onomwonden uit te spreken voor een verbod op kernwapens.”

Investeringen afgenomen
De totale hoeveelheid investeringen door Nederlandse financiële instellingen is afgenomen van meer dan 2,5 miljard naar meer dan 2,2 miljard euro. Zo blijkt uit het rapport Don’t Bank on the Bomb van PAX. “We zien in de financiële wereld een steeds grotere bereidheid om het beleid rond  investeringen in producenten van kernwapens aan te passen”, zegt Van Oostwaard. “De grote Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben allemaal beleid ingesteld dat het investeren in producenten van nucleaire wapens beperkt.”

Hall of Fame
Nieuwkomers in de Hall of Fame van het rapport zijn de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV),  Spoorwegpensioenfonds (SPF) en NIBC Bank.
Dat steeds meer instellingen wel hun investeringsbeleid aanpassen is in lijn met de wens van een meerderheid van landen om te komen tot een internationaal verbod op kernwapens. Volgend jaar beginnen onderhandelingen voor zo’n verbod. De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen hier actief aan mee te werken.

Hall of Shame
In de Hall of Shame staan net als vorig jaar de Nederlandse instellingen ABP (€ 945,86 miljoen in de afgelopen drie jaar), Aegon (€ 626,75 miljoen in de afgelopen drie jaar) en ING (€ 432,61 miljoen in de afgelopen drie jaar). Zij hebben hun beleid het afgelopen jaar niet of nauwelijks veranderd.

Van Oostwaard: “Door gebrek aan regelgeving kunnen Nederlandse bedrijven nog steeds investeren in massavernietigingswapens. De regering moet nu de kans grijpen en duidelijk stelling nemen vóór een verbod.”

Download het rapport Don’t Bank on the Bomb

snapshot-cover-dbotb-2016