Reactie AIV advies: nieuwe aanpak nodig, niet herhaling van zetten

De complexe realiteit van kernwapens vraagt om verantwoordelijke stappen van Nederland, niet om herhaling van zetten. Dat is de eerste reactie van vredesorganisatie PAX op het adviesrapport door de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de toekomstige rol van kernwapens.

PAX is blij dat het rapport de verschrikkelijke humanitaire gevolgen van ieder gebruik van kernwapens en het grote risico op nucleaire escalatie erkent. Ook erkent het de spanning in het Nederlandse kernwapenbeleid tussen enerzijds het willen vasthouden aan afschrikking door kernwapens, maar anderzijds het willen terugdringing van kernwapens.  Het rapport biedt echter geen nieuwe ideeën om de oorzaken van het kernwapenprobleem aan te pakken, maar draagt alleen oude oplossingen aan. Hoewel het rapport roept wel oproept tot multilaterale stappen voor de-escalatie, bouwt het niet voort op nieuwe multilaterale initiatieven die zijn ontwikkeld, waaronder het VN-Kernwapenverdrag.

Het is teleurstellend dat de adviesraad geen nieuwe ideeën,  maar slechts oude en gedeeltelijke oplossingen aandraagt. Zo is het instellen van een gezaghebbende internationale commissie, die ideeën zou moeten ontwikkelen voor afspraken over wapenbeheersing, een herhaling van reeds genomen initiatieven. Hans Blix, die ooit voorzitter was van een zo’n initiatief rond kernwapens, bevestigde recent dat de oude benadering niet heeft geleid tot ontwapening.

De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering adviseert over het buitenlandse beleid. De raad was door de ministers van defensie en buitenlandse zaken gevraagd om advies uit te brengen over de huidige en toekomstige rol van kernwapens. De AIV heeft sinds begin 2018 gesproken met  internationale experts en maatschappelijke organisaties om tot een advies te komen. Ook PAX werd gevraagd input te leveren.

Het Rode Kruis en PAX constateren dat een vernieuwende aanpak nodig is, niet een herhaling van zetten. Lees hier de uitgebreidere eerste reactie van PAX en het Nederlandse Rode Kruis op het rapport. [button size=medium style=less_round color=gray align=none url=https://nonukes.nl/wp-content/uploads/2019/02/190201-AIV-advies_reactie-Pax_NRK_DEF.pdf]Reactie Nederlandse Rode Kruis en PAX[/button]