Rapport: Nederlandse financiële instellingen als ING investeren nog steeds flink in kernwapens

9 Nederlandse verzekeraars, pensioenfondsen en banken investeerden €2.4 miljard in 20 kernwapenproducenten tussen 2014 en 2017. Dat blijkt uit het nieuwe rapport ‘Don’t Bank on the Bomb’ van PAX.

Het rapport laat zien dat:

  • In de periode tussen 2014 en 2017 390 financiële instellingen (een afname van 30 ten opzichte van de voorgaande periode) US$525 miljard (een toename van US$81 miljard)  investeerden in 20 kernwapenproducenten
  • Steeds meer financiële instellingen beleid hebben om niet in kernwapenproducenten te investeren: het rapport laat een toename zien van 54 (2016 rapport) naar 64.
  • ABP, een van de vijf grootste pensioenfondsen van de wereld het goede voorbeeld geeft en uit kernwapens stapt. ING, huisbankier van de Nederlandse staat, investeert echter nog altijd.

De groep financiële instellingen die in kernwapenproducenten investeert is kleiner geworden, maar samen investeren zij wel meer dan voorheen in kernwapens. De grootste investeerders komen uit de VS, maar ook in Nederland zijn er nog altijd banken die in kernwapenproducenten investeren. Zo investeerde ING in de periode van 2014-2017 €756 miljoen in 9 producenten van kernwapens.

Er is een duidelijke parallel met internationale ontwikkelingen rond kernwapens. De kleine groep landen met kernwapens moderniseert hun kernwapenarsenaal en breidt dat zelfs uit. President Trump kondigde eerder dit jaar beleid aan waarmee de drempel om kernwapens in te zetten wordt verlaagd, en de Russische president Poetin verklaarde vorige week nog aan dat Rusland nieuwe nucleaire raketten heeft getest.

De meeste landen willen echter dat kernwapens verdwijnen. PAX programmamedewerker Selma van Oostwaard: “Vorig jaar schreven 122 landen geschiedenis door het wereldwijde VN-verbod op kernwapens aan te nemen. Hiermee is een nieuwe internationale norm tegen kernwapens gezet. Het is daarom onacceptabel dat Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars nog steeds betrokken zijn bij bedrijven die deze massavernietigingswapens produceren.”

ABP stapt uit kernwapens
Hoewel het totaalbedrag van de investeringen in producenten van kernwapens is toegenomen, laten steeds meer financiële instellingen kernwapens links liggen. Zo  kondigde pensioenfonds ABP, een van de vijf grootste pensioenfondsen in de wereld en de grootste investeerder in kernwapenproducenten in Nederland, in januari aan deze investeringen te zullen beëindigen. De aanleiding voor dit besluit vormden onder andere veranderingen in de samenleving op nationaal en internationaal niveau en het internationale verbod op kernwapens. Zo gaven deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden van ABP aan dat ze steeds meer moeite hebben met beleggingen in tabak en kernwapens.

Gaat ING het voorbeeld van ABP volgen?
Eerder deze week maakte ING bekend dat het Airbus-dochter Ariane uitsluit vanwege diens betrokkenheid bij het Franse nucleaire arsenaal. Van Oostwaard: “In onze ogen zou ING de volgende investeerder moeten zijn die alle kernwapenproducenten uitsluit van investeringen. We verwelkomen de transparantie over de uitsluiting van Ariane dan ook van harte en vragen ING haar volledige uitsluitingslijst openbaar te maken. Bovendien zou ING alle kernwapenproducenten moeten uitsluiten van al haar asset management activiteiten, als eerste stap richting de volledige uitsluiting van kernwapenproducenten van alle investeringen.

Voor meer informatie over het Don’t Bank on the Bomb rapport ga naar: www.dontbankonthebomb.org.