Aanbevelingen PAX en Rode Kruis voor Kamerdebat 4 oktober

De Tweede Kamer debatteert op 4 oktober 2018 met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse strategie om te komen tot een kernwapenvrije wereld.  Op 15 mei dit jaar riepen Kamerleden Sjoerdsma (D66), Van Helvert (CDA) en Voordewind (CU) de regering op om ‘een strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren’.  PAX en het Rode Kruis zijn teleurgesteld dat de motie die namens drie coalitiepartijen werd ingediend en die een brede steun in de Tweede Kamer heeft gekregen, niet tot een meer progressieve strategie ten behoeve van nucleaire ontwapening heeft geleid.

Verklein rol kernwapens

De afgelopen drie regeringen hebben het verkleinen van de rol van kernwapens in nationale doctrines altijd als speerpunt van beleid gehad. PAX en het Rode Kruis roepen de leden van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op:

  1. De voorgenomen verslechtering in het Nederlandse nucleaire beleid niet te accepteren. PAX en het Rode Kruis vinden dat de Nederlandse regering het goede voorbeeld zou moeten geven en een strategie aan de Kamer moet sturen die er toe leidt dat de Nederlandse bijdrage aan de NAVO kernwapentaak wordt afgebouwd tot nul.
  2. De regering op te roepen om een plan op te stellen met stappen die de Nederlandse regering kan zetten voordat er over gegaan kan worden tot het tekenen van het VN kernwapenverbod.
  3. De regering op te roepen om gehoor te geven aan de oproep van de Tweede Kamer transparant te zijn over kernwapens in Nederland, de verdragen die dit mogelijk maken en de kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van de NAVO kernwapentaak.

Lees de volledige briefing hier.