Wat zeg je? De nucleaire alfabetsoep ontcijferen

Bij het lezen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernwapens, kan het aantal gebruikte acroniemen en afkortingen soms een beetje verwarrend zijn. Dit handige lijstje zou het allemaal een beetje overzichtelijker moeten maken, en kan anders dienen als een kleine, opfrissende quiz. Kent u ze allemaal?

ABM – Anti-Ballistic Missile Treaty (wapenbeheersingsverdrag tussen de VS en de Sovjet-Unie over de beperking van de anti-ballistische raketsystemen die worden gebruikt bij de verdediging van gebieden tegen door ballistische raketten afgeleverde kernwapens; van 1972-2002)

Ban Treaty – Verdrag inzake het verbod op kernwapens (zie ‘TPNW’)

CD – Conferentie over ontwapening (multilateraal onderhandelingsforum voor ontwapening van de internationale gemeenschap binnen de VN)

CTBT – Comprehensive Test Ban Treaty (verbiedt kernproeven voor zowel civiele als militaire doeleinden, ondertekend in 1996, nog niet in werking getreden)

DBOTB – Don’t Bank on the Bomb (jaarverslag over particuliere bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en hun financiers)

IAEA – Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (Centrum voor samenwerking op nucleair gebied, ter bevordering van het veilige, beveiligde en vreedzame gebruik van nucleaire technologie)

ICAN – International Campaign Against Nuclear Weapons (winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 2019 voor hun belangenbehartiging voor de TPNW)

ICBM – Intercontinental Ballistic Missile (een raket met een minimum bereik van 5500 km, voornamelijk ontworpen voor de levering van kernwapens)

INF-verdrag – Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (verdrag tussen de VS en de Sovjet-Unie dat al hun landgebaseerde ballistische raketten, kruisraketten en raketwerpers met een bereik van 500–1.000 km verbiedt; van kracht vanaf 1988-2019)

IPPNW – International Physicians for the Prevention of Nuclear War (onpartijdige, non-profit federatie van nationale medische groepen in 63 landen, die medische studenten en professionals vertegenwoordigen die het gemeenschappelijke doel delen om een ​​vreedzamere en veiligere wereld te creëren zonder de dreiging van nucleaire vernietiging)

LTBT – Verdrag tot beperkt testverbod (zie ‘PTBT)

NAVO – Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (intergouvernementele militaire alliantie tussen 30 Europese en Noord-Amerikaanse landen sinds 1949, momenteel geleid door de Noorse secretaris-generaal Jens Stoltenberg)

NBC wapens – Kern, biologische, chemische wapens

NPG – NAVO Nuclear Planning Group (senior orgaan voor nucleaire aangelegenheden in het Bondgenootschap dat specifieke beleidskwesties bespreekt die verband houden met nucleaire strijdkrachten)

NPT – Non-proliferatieverdrag of verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens (een internationaal verdrag om de verspreiding van kernwapens te beperken, van kracht sinds 1970)

PAROS – Prevention of an Arms Race in Outer Space (vertaald: Preventie van een wapenwedloop in de ruimte, ondergeschikte commissie van de Ontwapeningsconferentie, forum voor discussie over het voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte sinds 1985)

PTBT – Partial Test Ban Treaty (alle testontstekingen van kernwapens verboden behalve die ondergronds uitgevoerd, effectief sinds 1963, gedeeltelijk opgevolgd door de CTBT)

TPNW – Verdrag inzake het verbod op kernwapens (meest recente verdrag dat het ontwikkelen, produceren, opslaan, overdragen, (dreigen met) gebruiken, testen, plaatsen en verlenen van hulp bij kernwapens verbiedt; in werking getreden op 22 januari 2021)

SALT – Strategic Arms Limitation Treaty (twee rondes van bilaterale conferenties en overeenkomstige internationale verdragen waarbij de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie betrokken waren tijdens de Koude Oorlog)

(Nieuw) START – Strategisch wapenverminderingsverdrag (een verdrag inzake kernwapenvermindering tussen de VS en Rusland, ondertekend in 2010, verlengd in 2021 en naar verwachting geldig tot 5 februari 2026

UNDC – VN-ontwapeningscommissie (een commissie van de Verenigde Naties, opgericht in 1952 onder de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die zich voornamelijk bezighoudt met kwesties met betrekking tot ontwapening)