Nederland en de NPV Herzieningsconferentie

Er bestaat grote zorg over de voortgang van het Non-proliferatieverdrag. Vandaar dat er flink wat druk ligt op landen om bij de aanstaande Herzieningsconferentie van het NPV, dat een maal in de vijf jaar plaatsvindt, contstructieve stappen te nemen. PAX schreef ter voorbereiding van de Herzieningsconferentie een Beleidsadvies waarin een aantal praktische stappen staan die Nederland kan ondernemen om bij te dragen aan een positieve uitkomst van de conferentie, die van 27 april tot 22 mei plaats zal hebben in New York.

PAX vindt dat Nederland de afgelopen jaren op ene aantal onderdelen goed heeft gepresteerd. Vooral bij het voorkomen van verdere verspreiding van kernwapens heeft Nederland een positieve rol gespeeld. Over de Nederlandse inzet bij het elimineren en uitbannen van kernwapens is PAX minder tevreden.  Want:

  1. Nederland staat op de rem als andere landen een verbod op kernwapens af willen spreken. De minister zegt nu dat een verbod pas zin heeft als alle landen van hun kernwapens af zijn. PAX vindt dit een onjuiste redenering.
  2. Nederland is er de afgelopen jaren niet in geslaagd de rol van kernwapens in nationaal defensie en veiligheidsbeleid te verminderen en ook in NAVO-verband is Nederland er niet in geslaagd de rol van kernwapens terug te dringen.
  3.  Nederland stelde keer op keer de afgelopen jaren dat er meer transparantie moet zijn over kernwapens maar faalde zelf de meest simpele stappen te nemen om een transparant debat te bevorderen. De Nederlandse regering weigert nog steeds openheid van zaken te geven over de in Nederland aanwezige Amerikaanse kernwapens en over de rol en verantwoordelijkheden van Nederlandse piloten in geval van nucleaire oorlogsvoering.

Het Beleidsadvies wordt aangeboden aan Kamerleden en als ondersteuning voor het Algemeen Overleg van donderdag 23 april 2015 waarin de Kamer met de regering de Nederlandse inzet bij de NPV Herzieningsconfrentie bespreekt.