Meerderheid Nederlanders vóór anti-kernwapenverdrag

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland zich moet aansluiten bij het anti-kernwapenverdrag van de Verenigde Naties, dat vandaag in werking treedt. Ook zijn de meeste Nederlanders tegen Amerikaanse atoomwapens op Europees grondgebied. Dat blijkt uit een opiniepeiling in opdracht van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), waarvan PAX onderdeel is.

De peiling is gehouden onder 1003 Nederlanders. Bijna 80% van de ondervraagden is vóór toetreding tot het anti-kernwapenverdrag. 68% vindt zelfs dat Nederland leiderschap moet tonen door als eerste NAVO-land toe te treden tot het verdrag, tegen de wens van de Verenigde Staten in. Het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens, maakt de ontwikkeling, het testen, het gebruik en het bezit van kernwapens illegaal onder internationaal recht. Nederland heeft het verdrag niet getekend en het huidige kernwapenbeleid voldoet niet aan de eisen van het verdrag.

Geen Amerikaanse kernwapens in Nederland

Bijna een op de vijf Nederlanders weet niet (18%), of niet zeker (21%), dat er Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied liggen. Ook waren zij er niet van op de hoogte dat Nederland verplicht is mee te werken aan een nucleaire aanval als de VS of de NAVO daar om vragen. Zo’n 60% van de Nederlanders wil helemaal af van Amerikaanse kernwapens in Nederland.

Anna Timmerman, directeur van PAX: “Vanaf vandaag zijn kernwapens officieel verboden en daarmee is het standpunt van de Nederlandse regering niet langer houdbaar. Een ruime meerderheid van de bevolking wil dat Nederland voorop loopt op het gebied van mensenrechten en internationaal recht door deze massavernietigingswapens af te wijzen. We willen leiders die kijken naar een nieuwe toekomst, zonder kernwapens. We willen niet dat ons leger wordt gevraagd om misdaden tegen de menselijkheid te plegen namens de VS en de NAVO. Kernwapens zijn immoreel en onmenselijk. En vanaf vandaag zijn ze illegaal.”

Er liggen ongeveer 20 Amerikaanse kernbommen op vliegbasis Volkel. Deze zullen binnenkort terugkeren naar de VS, waarna ze vervangen worden door geavanceerdere wapens. In plaats van hun terugkeer te accepteren, roept het Nederlandse maatschappelijk middenveld, waaronder PAX, Nederland op te stoppen met het herbergen van deze massavernietigingswapens. Activisten demonstreren vandaag op de vliegbasis in Volkel om te eisen dat er een einde komt aan kernwapens, te beginnen in Nederland. 

Over de peiling:

De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op een online enquête uitgevoerd door YouGov Deutschland GmbH waaraan tussen 23.11.2020 en 26.11.2020 in Nederland 1003 personen hebben deelgenomen. De resultaten zijn gewogen en zijn representatief voor de respectievelijke bevolking ouder dan 18 jaar.

Soortgelijke enquêtes zijn uitgevoerd in België, Denemarken, IJsland, Italië en Spanje, waar de steun voor het verdrag ook in de buurt komt van 80%. De NAVO heeft zich uitgesproken voor nucleaire ontwapening, maar verzet zich toch tegen het verdrag. Onlangs heeft de NAVO zelfs haar verbintenis om een nucleair bondgenootschap te blijven opnieuw verlengd. De VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geven momenteel miljarden uit aan de ontwikkeling van nieuwe kernwapens, bedoeld om tientallen jaren mee te gaan.