Leden AIV spreken met Kamerleden

Naar aanleiding van de publicatie van het advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’ door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) sprak de Kamercommissie Buitenlandse Zaken afgelopen dinsdag 5 maart met enkele leden van de AIV. Dit gesprek is het enige officiële moment, in aanloop naar het debat over de kabinetsreactie op dit advies, waarop Kamerleden rechtstreekst vragen konden stellen aan de AIV. Vanuit de AIV waren de Hoop Scheffer (voorzitter), Voorhoeve (vice-voorzitter), Urlings en Glashouwer (secretaris) aanwezig.

In aanloop naar dit gesprek publiceerde PAX haar tweede policybrief over het AIV-advies.

De kabinetsreactie wordt uiterlijk 1 mei van dit jaar verwacht. Hierna vindt er een debat plaats over de kabinetsreactie op dit advies tussen de betrokken ministers en de Kamercommissie. Dit debat is ook het moment waarop Kamerleden kunnen besluiten moties in te dienen en er beslissingen genomen kunnen worden.

Kort na de publicatie van het advies kwam PAX samen met het Nederlandse Rode Kruis met een eerste reactie. Daarnaast is PAX voorafgaand aan de publicatie van het advies geconsulteerd door de AIV.