James Mattis, minister van Defensie

“Naar mijn mening is afschrikking van essentieel belang, omdat we willen dat die wapens nooit worden gebruikt. Daarom moet de afschrikking veilig en dwingend zijn. Anders creëren wij de mogelijkheid van iets veel ergers, zoals een technisch of een politiek ongeval. Voor mij heeft dit daarom absolute prioriteit.” Bevestigingshoorzitting van de Armed Services Committee van de Senaat, 12 januari 2017

Binnenkort zal Donald Trump in staat zijn om Amerikaanse kernwapens te lanceren. 6800 Amerikaanse bommen, waarvan er duizenden gereed zijn om binnen enkele minuten te worden gelanceerd, onder het beheer van een man die heeft opgeschept over aanrandingen, Mexicanen verkrachters heeft genoemd en heeft beloofd dat hij waterboarding en methoden die nog veel erger zijn dan waterboarding weer zal toestaan. Dit is iemand die niet geïnteresseerd is in de internationale rechtsorde. Iemand die nu al de wetten overtreedt die hij op 20 januari belooft te zullen handhaven.Trump heeft al veel gezegd over kernwapens. Zo suggereerde hij dat hij er geen probleem mee zou hebben als Japan en Saoedi-Arabië hun eigen bommen zouden ontwikkelen en dat hij bereid zou zijn kernwapens te gebruiken in Europa. Volgens sommigen zal de voorgestelde kandidaat voor de functie van Minister van Defensie, James Mattis, de richting die Trump opgaat op het gebied van kernwapens kunnen veranderen, of op zijn minst kunnen beïnvloeden. Hij zou zelfs kunnen overstappen naar een doctrine die als enig doel heeft kernwapens te behouden om het gebruik van kernwapens door anderen af te schrikken. Maar zelfs voor een viersterren-generaal met 44 jaar ervaring in het leger, zal dit een harde strijd worden. Velen zouden profiteren van de plannen voor de modernisering van kernwapens, ter waarde van een biljoen dollar. En zoals we hebben gezien, wordt alles bepaald door geld.

Vanaf 20 januari zal Trump beschikken over de lanceringscodes van Amerikaanse kernwapens. En niet alleen de wapens die zijn opgeslagen in raketsilo’s in het midden van Amerika. Hij krijgt ook de bevoegdheid om toestemming te verlenen nucleaire wapens te gebruiken die zijn opgeslagen in België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Daarbij komen nog de nucleaire wapens die voortdurend rond de aarde bewegen op onderzeeërs.

Elk van deze kernwapens zou bij gebruik in een bevolkt gebied leiden tot catastrofale schade die generaties lang zal blijven voortduren. Recente studies hebben aangetoond dat zelfs een zeer beperkte kernoorlog, waarin slechts een paar honderd van de bestaande 14.900 kernwapens worden gebruikt, zou kunnen leiden tot verwoestende klimaatproblemen en wereldwijde hongersnood waarvan twee miljard mensen het slachtoffer zouden zijn. Niemand zou de macht mogen hebben om een dergelijke grootschalige vernietiging te veroorzaken.

De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon zei: “voor de verkeerde wapens bestaan geen juiste handen.” Gezien het feit dat de oranje-gekapte vastgoedmagnaat op het punt staat het leiderschap in de VS op zich te nemen, moet de rest van de wereld de gelegenheid aangrijpen om al het mogelijke te doen om de omstandigheden te veranderen die het behoud van deze wapens rechtvaardigen. In maart zullen vele landen onderhandelingen beginnen om dit doel te bewerkstelligen.

Een kernstopverdrag zal niet onmiddellijk van invloed zijn op het beleid van nucleair gewapende landen zoals de VS. Het zal echter wel de context veranderen waarop het beleid is gericht. Een nieuw verdrag, dat het gebruik of bezit van kernwapens illegaal maakt, zal bestaande overeenkomsten betreffende non-proliferatie versterken en tegelijkertijd ook het kader creëren dat nodig is voor het verwijderen van deze wapens uit de arsenalen. Voor de landen buiten de VS bieden de komende onderhandelingen over een kernstopverdrag de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de toekomstige besluitvorming op het gebied van nucleair beleid in landen die beschikken over kernwapens, zoals de VS. Daarnaast bieden deze onderhandelingen de mogelijkheid een duidelijk signaal af te geven richting de nieuwe president dat deze wapens voor niemand meer aanvaardbaar zijn.