Gemeente Assen spreekt zich uit tegen kernwapens

Op 1 juli 2021 nam de gemeenteraad Assen een motie aan waarin de gemeente werd opgeroepen zich aan te sluiten bij het ICAN Cities Appeal. In de motie, die werd ingediend door Groenlinks en de SP, verzoekt de gemeenteraad het college om namens de gemeente Assen het Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren. De motie werd gesteund door de ChristenUnie, PvdA, D66 en 50PLUS. Als lid van de Burgemeesters voor Vrede (de Nederlandse tak van de wereldwijde organisatie Mayors for Peace) steunde burgemeester Marco Out reeds het ICAN Cities Appeal.

Het ICAN Cities Appeal is een wereldwijde campagne van Nobelprijs voor de Vrede winnaar van 2017, ICAN, waar Vredesorganisatie PAX deel van uitmaakt. Hierin spreken steden en gemeenten hun grote zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij hun nationale overheden op om het VN-kernwapenverbod te tekenen en te ratificeren. Het is belangrijk dat juist steden en gemeenten zich uitspreken tegen deze dreiging, omdat zij vaak het primaire doelwit zijn van een aanval met kernwapens. Elk gebruik van kernwapens, per ongeluk of bewust, boven een stad zal catastrofale humanitaire consequenties hebben voor mensen en het milieu.

Zodra de gemeente Assen het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend, zal de gemeente deel uitmaken van een groeiende groep Nederlandse steden en gemeenten die het Cities Appeal al eerder ondertekenden en reeds de Nederlandse regering opriepen het VN-Kernwapenverbod te tekenen. Daarnaast zal de gemeente Assen zich scharen bij vele steden en gemeenten wereldwijd, waaronder Parijs, Berlijn, Washington D.C. en Sydney, die al eerder hun zorgen hebben geuit over de dreiging die kernwapens vormen en hun nationale overheden hebben opgeroepen om het VN-Kernwapenverbod te tekenen.

Kijk voor meer informatie over het ICAN Cities appeal op www.nonukes.nl/citiesappeal.

Foto: “Assen” door Fred van Os, licentie CC BY-NC-ND 2.0.