Evacueren bij atoombom zinloos

Onlangs publiceerde het populair-wetenschappelijk tijdschrift Quest een artikel over hoe de gemeente Amsterdam in de jaren ’50 en ’60 scenario’s uitwerkte hoe de stad te onruimten bij een nucleaire aanval.

Amsterdam onderzocht hoe het de stad in geval van oorlog binnen 24 uur kon ontruimen, de angst voor een aanval van de Russen was namelijk groot. De Nederlandse legertop achtte de kans op een nucleaire aanval echter reƫel, waarna de Amsterdamse gemeente besloot om uit te zoeken hoe de bevolking te evacueren in geval van een atoombom. Hierbij werd uitgegaan van twee mogelijke doelwitten: het Centraal Station of de Munttoren. In eerste instantie werd een evacuatie mogelijk geacht, maar er werd geen rekening gehouden met de paniek die zou uitbreken en de radioactieve neerslag die (afhankelijk van de windrichting) vooraf opgestelde vluchtroutes onbegaanbaar zouden maken.

De gevolgen van een nucleaire aanval bleken dan ook zo groot dat de conclusie van het onderzoek was dat ontruimen in een klein land als Nederland zinloos is. Dit sluit aan bij uitlatingen van het Rode Kruis dat in het geval van een kernaanval, vanwege de verwoeste infrastructuur en de radioactieve straling, hulpverlening vrijwel onmogelijk is.

De conclusies van de Amsterdamse ambtenaren dat adequaat reageren op een kernaanval onmogelijk is laat zien waarom Nederland het VN-kernwapenverbod zou moeten ondertekenen. Daarmee laat het zien dat het de grote humanitaire consequenties van elk gebruik van kernwapens serieus neemt en geeft het een duidelijk signaal af dat het kernwapens niet langer accepteert.

Ook voor de gemeente Amsterdam zou het artikel uit de Quest en de conclusies van haar eigen ambtenaren uit het verleden aanleiding moeten zijn om actie te ondernemen. Zo zou het, net als vele andere steden wereldwijd, het ICAN Cites Appeal kunnen ondertekenen. Door het ondertekenen van deze oproep kunnen steden en gemeenten zich uitspreken tegen kernwapens, hun steun uitspreken voor het VN-kernwapenverbod en de Nederlandse regering oproepen dit verdrag te tekenen.