Het is twee minuten voor twaalf op de Doomsday Clock

Wetenschappers hebben de tijd op Doomsday Clock aangepast: het is nu twee minuten voor twaalf,  een halve minuut later dan vorig jaar. Sinds 1953 heeft de klok niet zo dichtbij middernacht gestaan. De klok stond toen op dezelfde tijd vanwege de ontwikkeling van de waterstofbom door de VS.

De Doomsday Clock laat zien dat de kans op een kernramp nu groter lijkt dan tijdens de Koude Oorlog. Reden voor deze nieuwe alarmerende tijd is onder meer het nieuwe kernwapenbeleid van de VS, dat enkele weken geleden uitlekte.  De zogenaamde Nuclear Posture Review (NPR), vergroot de rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid van de VS, ondanks dat in het kader van het Non-ProliferatieVerdrag juist is beloofd die rol te verkleinen. Het nieuwe beleid suggereert zelfs dat de drempel voor het gebruik van kernwapens verlaagd moet worden.

De wetenschappers zien het verbod op kernwapens als een van de successen van vorig jaar en benadrukken dat de noodzaak om nucleaire ontwapening op de internationale agenda te zetten urgenter is dan ooit.

Acute gevaar van kernwapens
De Doomsday Clock is in 1947 opgericht door experts die werkten aan het Manhattan Project, het programma dat leidde tot de eerste kernwapens. Deze experts, verenigd in het Bulletin of the Atomic Scientists, realiseerden zich maar al te goed welke gevaren voor mens en milieu kernwapens met zich meebrachten en wilden hun ogen daar niet voor sluiten. De klok geeft op basis van onder meer technische en geopolitieke ontwikkelingen aan hoe groot het acute gevaar van een kernramp is.