Bijeenkomst rondom anti-kernwapenmonument: aandacht in Groningen voor internationale strijd tegen kernwapens.

In de stad Groningen staat een bijzonder monument: op het Emmaplein bevindt zich sinds 1985 een beeldhouwwerk bestaande uit een kubusframe van messing met daarin een kleinere kubus. Vele voorbijgangers hebben geen weet van de betekenis van dit monument, ontworpen door kunstenaar Hugo Hol, dat als teken van protest werd geplaatst door de gemeente Groningen op de dag dat het toenmalige kabinet instemde met de plaatsing van 48 kruisrakketten in Woensdrecht. Die kruisrakketten kwam er uiteindelijk niet, maar de strijd tegen kernwapens blijft nog altijd actueel. Om deze reden werd op vrijdag 15 oktober een bijeenkomst georganiseerd rondom dit eerste en enige anti-kernwapenmonument van Nederland.

Tijdens de bijeenkomst , die werd georganiseerd door de gemeente Groningen, Tribunaal voor de Vrede en kunstenaar Pieter Augustijn, werd aandacht gevraagd voor het ICAN Cities Appeal. Deze werd in oktober 2020 door Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, ondertekend. Hiermee spreekt de gemeente Groningen haar zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen en roept de gemeente de Nederlandse regering op het VN-kernwapenverbod te ondertekenen, die begin dit jaar officieel in werking is getreden. Zoals burgemeester Schuiling in zijn toespraak benadrukte, is deze dreiging nog altijd reëel, met ruim 13.000 kernwapens die verspreid liggen over de wereld.

Naast burgemeester Schuiling, spraken burgemeester Hellegers van Uden, en Alejandra Muñoz,  van PAX , enkele woorden. Ook droeg stadsdichter Myron Hamming een gedicht voor, en werd er gezongen door Yumi Hirao en het 4 Mei-Projekt. Harry van Velsen van Tribunaal voor de Vrede trad op als ceremoniemeester. Het programma werd afgesloten door kinderburgemeester Samuel, die samen met Anne Hesseling 1.400 gevouwen kraanvogels naar het monument bracht.

Binnen de gemeente Uden ligt de vliegbasis Volkel. Hier liggen nog steeds ongeveer 20 Amerikaanse kernbommen opgeslagen: iets waar burgemeester Hellegers nooit officieel over is geïnformeerd. Zoals hij liet weten in zijn toespraak, dragen burgemeesters de verantwoordelijkheid over de veiligheid van hun gemeente en hun burgers. Mede op grond van deze verantwoordelijkheid heeft burgemeester Hellegers zich aangesloten bij de Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede), een mondiale beweging die oproept tot een kernwapenvrije wereld.

Met de ondertekening van het ICAN Cities Appeal door de gemeente Groningen en de aansluiting van burgemeester Hellegers en burgemeester Schuiling bij de Mayors for Peace beweging, blijft de lokale steun voor nucleaire ontwapening en het VN-kernwapenverbod groeien. Ook op internationaal niveau zijn er positieve ontwikkelingen. Zo kondigde in oktober de nieuwe regering van Noorwegen als eerste NAVO-lidstaat aan als waarnemer te zullen deelnemen aan de eerste vergadering over het VN-kernwapenverbod die volgend jaar maart in Wenen zal plaatsvinden. Hoog tijd voor de Nederlandse regering om tenminste vergelijkbare stappen te zetten.