Aanbevelingen voor de NPV Herzieningsconferentie 2022: Modernisering

In de aanloop naar de tiende herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV), die begin 2022 plaats zal vinden, hebben we een aantal Engelstalige blogs gedeeld waarin we aanbevelingen doen aan de staten die partij zijn bij het NPV. In deze blog binnen deze reeks bespreken we de modernisering van kernwapens door kernwapenstaten en beargumenteren we waarom deze moderniseringsprogramma’s moeten worden beëindigd. Hieronder geven we een korte samenvatting van deze Engelstalige blog. 

Sinds de Koude Oorlog is het aantal kernwapens in de wereld aanzienlijk verminderd. Hoewel het aantal kernwapens is afgenomen, is het tempo waarin deze afname plaatsvindt de afgelopen decennia erg langzaam geweest. De daling van het aantal kernwapens lijkt daarbij vooral het gevolg te zijn van de ontmanteling van wapens die al reeds gepensioneerd waren. In plaats van te werken aan nucleaire ontwapening, lijken alle kernwapenstaten hun grote voorraden wapens te willen behouden en zelfs hun bestaande arsenalen uit te breiden. Uit een recent rapport van ICAN blijkt dat de vijf kernwapenstaten onder het NPV (China, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland) in 2020 samen $67,4 miljard dollar (€56,5 miljard) hebben uitgeven aan hun kernwapens, ondanks de aanhoudende wereldwijde pandemie. Bovendien zijn alle vijf de kernwapenstaten bezig met het ontwikkelen of inzetten van nieuwe wapensystemen of zijn van plan dit in de nabije toekomst te doen. 

Deze moderningsplannen hebben ook gevolgen voor Nederland. Als onderdeel van hun moderniseringsplannen zijn de Verenigde Staten bijvoorbeeld van plan om alle kernkoppen die in Europa worden ingezet te vervangen door de nieuwe B61-12-bommen. Deze vervanging is niet alleen kostbaar, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee door de nieuwe capaciteiten van deze wapens. 

Het vergroten van de capaciteiten van kernwapens is in strijd met de uitgangspunten van het NPV en de afspraken die door staten gemaakt zijn tijdens verschillende Herzieningsconferenties gericht op het elimineren van bestaande kernwapens. Deze moderniseringsprogramma’s schenden niet alleen bestaande verplichtingen van het NPV, maar tonen ook minachting voor de inspanningen van niet-kernwapenstaten met betrekking tot verificatie en andere praktische stappen om nucleaire ontwapening te vergemakkelijken. De voortdurende modernisering door kernwapenstaten van hun kernarsenalen zal het voor de staten die partij zijn bij het NPV nog moeilijker maken om een akkoord te bereiken tijdens de aankomende herzieningsconferentie, terwijl een sterke consensus nu meer dan ooit nodig is. 

Advies: 

PAX roept kernwapenstaten op om hun moderniseringsprogramma’s te beëindigen en hun nucleaire arsenaal (verder) te verminderen. Verder roept PAX staten die kernwapens herbergen of staten op om kernwapenstaten aan te moedigen te verklaren dat zij hun wapens en wapens leveringssystemen niet zullen moderniseren, en onderhandelingen aan te gaan om deze wapens uit hun eigen land en veiligheidsbeleid te elimineren.