Aanbevelingen voor de NPV Herzieningsconferentie 2022: gender

In de aanloop naar de tiende herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPV), die begin 2022 plaats zal vinden, zullen we een aantal Engelstalige blogs plaatsen waarin we aanbevelingen doen aan de staten die partij zijn bij het NPV. In de eerste blog binnen deze reeks bespreken we de relatie tussen gender en kernwapens. Gezien de onevenredige impact die het gebruik en het testen van kernwapens hebben op vrouwen en meisjes, roept PAX de staten die partij zijn bij het NPV op om gendergelijkheid te bevorderen binnen hun delegaties zodat zowel mannen als vrouwen volledig, effectief en gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de Herzieningsconferentie. Hieronder geven we een korte samenvatting van deze Engelstalige blog. 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor gender in relatie tot de Herzieningsconferentie en kernwapens. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik en testen van kernwapens een onevenredige impact heeft op vrouwen en meisjes. Vrouwen en meisjes zijn biologisch kwetsbaarder voor de schadelijke effecten van ioniserende straling dan mannen. Ondanks het feit dat vrouwen en meisjes biologisch kwetsbaarder zijn voor de schadelijke effecten van het gebruik en testen van kernwapens, laat onderzoek zien dat vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in internationale fora die zich bezighouden met non-proliferatie en ontwapening, vooral in leidinggevende posities. In 2015 bestond ongeveer 30 procent van de deelnemers aan de bijeenkomsten binnen het NPV-herzieningsproces uit vrouwen. Aangezien vrouwen 50 procent van de bevolking uitmaken, is het van belang om de participatie van vrouwen te vergroten.

Daarnaast zou het verbeteren van gendergelijkheid in relatie tot de deelname aan het NPV-toetsingsproces een positieve invloed kunnen hebben op de effectiviteit van het toetsingsproces en de resultaten ervan. Volgens een van de in 2019 ingediende working papers zijn “diverse teams innovatiever, nemen ze duurzamere beslissingen en zijn ze effectiever in het oplossen van impasses.” Op dezelfde manier stelt Ierland in hun working paper dat “diversiteit en verschillende perspectieven onze beraadslagingen verrijken.” Aangezien de verdragspartijen er in 2015 niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over het slotdocument, biedt deze herzieningsconferentie een kans om het toetsingsproces effectiever te maken en effectieve resultaten te produceren. Het VN-kernwapenverbod, dat onlangs in werking is getreden, beschouwt ook de “gelijke, volledige en effectieve deelname van zowel vrouwen als mannen” als essentieel voor het bereiken van duurzame vrede en veiligheid.

Advies 

PAX roept daarom staten die partij zijn bij het NPV op om gendergelijkheid tijdens het NPV-toetsingsproces te bevorderen door kritisch te kijken naar de samenstelling van hun delegaties. Daarnaast roept PAX de verdragsstaten op om de gender gerelateerde effecten van kernwapens en aanverwante technologieën te erkennen.

Lees de Engelstalige blog, waarin we het belang van gendergelijkheid binnen het toetsingsproces van het NPV uitgebreid bespreken, hier. Dit is de eerste blog in onze blogreeks met aanbevelingen voor de NPV Herzieningsconferentie 2022. Houd onze website in de gaten voor onze volgende blog in de aanloop naar de 2022 RevCon.