Aanbevelingen Rode Kruis en PAX voor NAVO-top 2018

Op 19 april a.s. spreekt de commissie Buitenlandse Zaken tijdens het algemeen overleg NAVO met minister Blok. Tijdens dit overleg zou ook stilgestaan moeten worden bij de NAVO-top die in juli plaatsvindt in Brussel waar het thema ‘kernwapens’ een belangrijk onderwerp van gesprek zal zijn. Door recente ontwikkelingen zoals het nieuwe Amerikaanse kernwapenbeleid, de nucleaire retoriek tussen de VS en Rusland en spanningen met andere actoren (o.a. Noord-Korea) is het risico van het gebruik van kernwapens groter dan ooit te voren. “Het kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens”, aldus het regeerakkoord van het huidige kabinet. Mede vanwege de onacceptabele gevolgen van het gebruik van kernwapens, op welke manier en door wie dan ook, dringen het Nederlandse Rode Kruis en PAX er op aan dat de Nederlandse regering tijdens de NAVO-top in juli hieraan concrete invulling geeft.

Lees hier de hele Policy Brief van PAX en het Rode Kruis