Wereldraad van Kerken: ‘Haal kernwapens weg uit Europa’

De Wereldraad van Kerken heeft de NAVO verzocht snel te besluiten over terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa. IKV Pax Christi hoopt dat dit verzoek de christelijke politieke partijen in Nederland ertoe aanzet zich actiever in te zetten om kernwapens uit Europa verwijderd te krijgen. 

In aanloop naar de NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago heeft de Wereldraad van Kerken de alliantie gevraagd om een besluit over terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa niet langer uit te stellen. Tijdens de top staat het toekomstige nucleaire defensie- en afschikkingsbeleid van de NAVO op de agenda. De verwachting is echter dat de NAVO verdeeld zal blijven ten aanzien van dit beleid en veranderingen voor zich uit zal schuiven. Meer dan twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog zijn nog steeds zo’n 150 tot 200 kernwapens gestationeerd in vijf Europese landen, waaronder Nederland.

Peter Paul Ekker van IKV Pax Christi verwelkomt de oproep van de Wereldraad van Kerken. “Ik hoop dat de oproep de christelijke politieke partijen in Nederland ertoe aanzet een actievere rol te gaan spelen in de ambitie om kernwapens uit Europa verwijderd te krijgen”, zegt Ekker. “Die actieve rol is hard nodig.”

Non-proliferatieverdrag
De Wereldraad heeft al eerder samen met drie andere Raden van Kerken bij de NAVO op terugtrekking van kernwapens aangedrongen. Het betreft de Conferentie van Europese Kerken en de Raden van Kerken in de Verenigde Staten en Canada. Samen hebben deze vier oecumenische raden zo’n 200 lidkerken in Europa en Noord-Amerika.

Een van de argumenten van de kerken is dat terugtrekking een einde zou maken aan alle twijfels over schending van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat elke overdracht van kernwapens aan niet-kernwapenlanden verbiedt. Bovendien hebben alle NAVO-landen in het kader van het NPV beloofd de rol van kernwapens in hun strategieën te verkleinen.

Verwacht wordt dat de NAVO de eigen verdeeldheid zal verhullen door toekomstige stappen afhankelijk te maken van overleg met Moskou over de Russische kernwapenarsenalen. Volgens experts kan dit zeer lang duren. In zijn verklaring noemt de Wereldraad van Kerken het “een recept voor impasse.” Rusland weigert elk overleg zolang de VS nog kernwapens buiten het grondgebied stationeert. De kerken hebben al eerder Rusland opgeroepen om eigen noodzakelijke reducties en andere stappen niet afhankelijk te maken van het NAVO beleid.

Lees de verklaring (in het Engels) van de Wereldraad van Kerken
IKV Pax Christi publiceerde recentelijk een onderzoek waaruit blijkt dat een toenemend aantal NAVO-landen niet langer Amerikaanse kernwapens op Europees grondgebied wil. Lees meer in het rapport Exit Strategies: the case for redefining NATO consensus on US Tactical Nuclear Weapons. 

Dit bericht verscheen op 16 mei 2012 op de IKV Pax Christi website. zie:http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=2&cid=1&id=1575&lid=1