We zijn dichterbij Doomsday dan ooit: 100 seconden voor 12

Wetenschappers hebben de tijd op de Doomsday Clock bijgewerkt en het is dichterbij 12 uur dan ooit: het is 100 seconden voor twaalf. de wereld is nog nooit zo dichtbij Doomsday geweest als nu. 

Uit de nieuwe tijd van de Doomsday Clock blijkt dat we nog nooit zo dichtbij een kernoorlog zijn geweest. Dat de dreiging zo groot is komt mede door de nucleaire wapenwedloop tussen de VS en Rusland en bedreigd ook Europese steden en haar inwoners. Het uit het historische INF-verdrag stappen van de VS en Rusland afgelopen zomer zorgt ervoor dat het voor beide landen weer mogelijk wordt om (nucleaire) middellange afstandsrakketten te ontwikkelen en te plaatsen, ook op het Europese continent. Dit samen met onder andere het onder druk staan van de nucleaire deal met Iran zorgen voor oplopende spanningen. Juist nu zou de Nederlandse regering samen met andere Europese landen leiderschap moeten tonen door duidelijk te maken dat ze niet zullen meedoen aan de nieuwe wapenwedloop door zich achter het VN-Kernwapenverbod te scharen.

Maar buiten de spotlights van de media wordt er enorme vooruitgang geboekt door een beweging van gewone burgers die zich inzetten om alle kernwapens te verbieden en uit te bannen. Kernwapens zijn inhumane massavernietigingswapens die ontworpen zijn om vele burgerslachtoffers te maken en de dreiging van de ‘Doomsday’ kan alleen worden afgewend door alle kernwapens uit te bannen.

Terwijl Rusland en de VS in een nieuwe wapenwedloop verwikkeld zijn, hebben 80 andere landen het VN-Kernwapenverbod al getekend. Ook steeds meer steden en lokale overheden, zoals Nijmegen, spreken, via het ICAN Cities Appeal, hun zorgen uit over de dreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en spreken hun steun uit voor het Verdrag. Daarnaast stoppen Banken, pensioenfondsen en verzekeraars met investeren in de kernwapenindustrie. Er moet nog veel gebeuren om al het gevaar van kernwapens af te wenden, maar dit is juist ook een moment om te beseffen hoeveel vooruitgang er al wordt gemaakt.

Acuut gevaar van kernwapens

De Doomsday Clock is in 1947 opgericht door experts die werkten aan het Manhattan Project, het programma dat leidde tot de eerste kernwapens. Deze experts, verenigd in het Bulletin of the Atomic Scientists, realiseerden zich maar al te goed welke gevaren voor mens en milieu kernwapens met zich meebrachten en wilden hun ogen daar niet voor sluiten. De klok geeft op basis van onder meer technische en geopolitieke ontwikkelingen aan hoe groot het acute gevaar van een kernramp is.