Actie

Published on July 10th, 2012 | by Krista van Velzen

0

Wat gebeurde er eerder in juni en juli?

Juni 1945 | ‘Franck Report’ roept op de kernbom niet in te zetten tegen Japanse steden
Zelfs nog voor de eerste atoomwapens überhaupt getest waren, bestond er al discussie over het gevaar van kernwapens. In het zogeheten ‘Franck Report’ uit juni 1945 riep een aantal prominente atoomwetenschappers op de kernbom niet in te zetten tegen Japanse steden, uit vrees voor een wereldwijde wapenwedloop.

1 juli 1968 | Het Non-proliferatieverdrag is opgesteld
1 juli 1968 is de dag waarop het non-proliferatieverdrag is opgesteld, het enige wereldwijde verdrag dat de vijf erkende kernwapenstaten oproept om hun kernwapens te ontmantelen . Het non-proliferatieverdrag is gebaseerd op drie pijlers: 1) Non-proliferatie, 2) Ontwapening en 3) Recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken. Meer informatie over het non-proliferatieverdrag is hier te vinden.

9 juni 1998 | New Agenda Coalition roept kernwapenstaten op om nucleaire arsenalen te elimineren
Het jaar 1998 werd overschaduwd door de nucleaire wapentesten van India en Pakistan (zie nieuwsbrief mei). In juni 1998 kwamen de ministers van Buitenlandse zaken van 8 landen met een gezamenlijke verklaring, waarin zij alle kernwapenstaten oproepen om hun nucleaire arsenalen te elimineren. De titel van deze verklaring is: ‘Naar een kernwapenvrije wereld: de noodzaak van een nieuwe agenda’. Deze landen staan samen ook wel bekend als de New Agenda Coalition (NAC), en wordt gevormd door Brazilië, Egypte, Ierland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Slovenië, Zuid-Afrika en Zweden.

12 juni 2009 | VN resolutie aangenomen gericht op totaal verbod op wapenexporten uit Noord-Korea
Op 12 juni 2009 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aan, gericht op een totaal verbod op wapenexporten uit Noord-Korea. Aanleiding hiervoor was de ondergrondse kernproef die Noord-Korea voerde in mei 2009 uitvoerde. De explosie was volgens deskundigen in Rusland qua kracht vergelijkbaar met die van de kernbom op de Japanse stad Nagasaki in 1945.


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Back to Top ↑

PAX