Waar blijft de ‘rode lijn’ voor kernwapens?

De oorlog in Syrië heeft weer eens duidelijk gemaakt welke gevaren kleven aan de aanwezigheid van massavernietigingswapens in de wereld. Zo lang ze er zijn, bestaat het risico dat ze op een dag worden gebruikt, hebben de aanvallen met chemische wapens in Syrië laten zien. Kernwapens zijn ook massavernietigingswapens waarop hetzelfde stigma zou moeten liggen als op chemische wapens. Dat schrijven directeuren van een aantal internationale ngo’s vandaag op de Amerikaanse online krant Huffington Post.

Tientallen jaren hebben kernwapens een bijna mythische status gekregen, schrijven de auteurs. Ze worden gezien als ‘hoeders van vrede’ of ‘noodzakelijk kwaad’. Ze zijn verworden tot symbolen van macht en prestige voor de politieke en militaire elites van kernwapenstaten.

Kernwapens zijn echter geen beleidsmiddelen, maar wapens die ontworpen zijn om steden te verwoesten. Het gebruik van slechts een fractie van het bestaande arsenaal van ruim 17.000 kernkoppen zou catastrofale gevolgen hebben.

Kernwapens vormen een wereldwijde bedreiging en de verantwoordelijkheid om van deze wapens af te komen is in handen van zowel kernwapenstaten als niet-kernwapenstaten. Vandaag, 26 september, houdt de Algemene Vergadering van de VN hun eerste zogeheten high-level meeting over nucleaire ontwapening, bijgewoond door staatshoofden en ministers van buitenlandse zaken. Een mooie gelegenheid om een stap te zetten richting een kernwapenvrije wereld. De eerste noodzakelijke stap: het catastrofale vermogen van kernwapens erkennen en daarmee een duidelijke positie innemen tegen deze wapens..

Lees hier het artikel op de Huffington Post.