Tweede Kamer spreekt zich uit tegen kernwapentaak voor JSF: nu nog stemmen!

IKV Pax Christi is verheugd dat tijdens het Kamerdebat over de Joint Strike Fighter (JSF) een meerderheid van de kamer zich uitsprak tegen de kernwapentaak voor het vliegtuig. Tijdens het 13 uur durende Kamerdebat over de toekomst van de krijgsmacht en de vervanging van de F-16 spraken verschillende partijen de wens uit om de kernwapentaak niet van de F-16 op de JSF over te laten gaan.

SP, CDA, D66, Groen Links en PvdA deden deze oproep tijdens het debat aan de minister van Defensie. Dit zou betekenen dat Nederland vanaf het moment dat de F-16’s worden afgeschaft geen vliegtuigen beschikbaar stelt aan de VS voor zijn kernwapens.

PvdA-woordvoerder Angelien Eijsink stelde al op voorhand in Vrij Nederland dat het uitvoeren van de nucleaire taak absoluut niet aan de orde is: “wij willen al jaren van die kerntaak af”. Tijdens het debat herhaalde zij: ‘Wij zien geen nucleaire taak voor de JSF’ en beantwoordde de vraag of de aankoop van de JSF niet door zou gaan als het vliegtuig geschikt gemaakt zou worden voor atoomwapens met een volmondig ‘ja’.

In de tweede termijn van het debat werd er een motie ingediend, waarvan het dictum luidt ‘Spreekt uit dat de vervanger van de F-16 geen nucleaire taak mag hebben’.

Op de vraag van SP woordvoerder Jasper van Dijk aan de PvdA of zij deze motie zouden steunen was het antwoord dat dat soort zaken in het fractieoverleg worden besproken. In het verslag, dat Eijsink schreef over het debat en de keuze van de PvdA voor de JSF, wordt ook het pleidooi om geen kernwapentaak voor de JSF te hebben niet herhaald.

IKV Pax Christi roept alle politieke partijen die zich uitgesproken hebben voor het afschaffen van de kernwapentaak voor de JSF op vóór deze motie te stemmen.