Analyse no image

Published on April 23rd, 2015 | by Krista van Velzen

0

Tweede Kamer: Nederland moet meedoen aan onderhandelingen over kernwapenverbod

23-04-2015

De Nederlandse regering moet deelnemen aan toekomstige internationale onderhandelingen over een verbod op kernwapens. Zo luidt de motie van de Kamerleden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA) en Van Bommel (SP) die vandaag door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie betekent een doorbraak: in het debat weigerde minister Koenders mee te doen aan dergelijke onderhandelingen. Nooit eerder sprak de Tweede Kamer zich uit voor een internationaal kernwapenverbod.

De motie werd vanmiddag ingediend en aangenomen na het Algemeen Overleg over de Nederlandse inzet tijdens de toetsingsconferentie over het Non-proliferatieverdrag, van 27 april tot en met 22 mei in New York.

Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij PAX: “Dit is een belangrijke stap vooruit. Wij verwachten dan ook van minister Koenders dat hij volgende week in New York aankondigt de motie uit te zullen voeren en onderhandelingen over een kernwapenverbod  zal steunen, zonder vooruit te lopen op een oordeel over het eindresultaat zoals de motie voorschrijft. Dit is bovendien een goede stimulans voor de andere NAVO-landen om ook mee te doen aan deze toekomstige onderhandelingen.”
Een groeiende groep landen wil zo snel mogelijk een verbod op deze massavernietigingswapens, waarvan er nog altijd ruim 16.000 in de wereld zijn; ’16.000 teveel’, zo liet minister Koenders vandaag weten.

Concrete stappen
Tot nu toe gaf Nederland echter steeds niet thuis als het om concrete stappen richting ontwapening ging. Ook vandaag tijdens het Algemeen Overleg gaf minister Koenders aan niet bereid te zijn toe te zeggen aan toekomstige onderhandelingen deel te nemen. Hij ziet een verbod als een sluitstuk en vindt dat dit pas besproken kan worden als alle kernwapens geëlimineerd zijn.

Humanitaire consequenties
Krista van Velzen: “Ook bij het verbod op clustermunitie en landmijnen en chemische wapens begonnen landen die deze wapens niet bezitten met onderhandelen over een verbod, juist vanwege de humanitaire consequenties van deze wapens.  De bezittende landen werden daardoor onder druk gezet en volgden later. Het is erg positief dat de Kamer vindt dat Nederland moet werken aan een internationaal verbod op kernwapens en de regering naar de onderhandelingstafel stuurt. Eindelijk wordt er geluisterd naar de meerderheid van de Nederlandse bevolking die al lang een verbod op deze massavernietigingswapens wil.
In New York krijgt de regering de kans te laten zien dat zij zich écht wil inzetten voor nucleaire ontwapening, zoals zij keer op keer zegt te willen doen.”

PAX is bij de Toetsingsconferentie in New York aanwezig.


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Back to Top ↑

PAX