Tweede Kamer aan regering: Stem vóór onderhandelingen kernwapenverbod

Wederom heeft een meerderheid van de Kamer de regering opgeroepen om steun te uiten voor de start van onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod. Alle VN-lidstaten stemmen deze maand tijdens de Algemene Vergadering van de VN over een internationaal kernwapenverbod. Het moment voor Koenders om hiernaar te handelen is nú.

In schriftelijke Kamervragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Koenders gaan Kamerleden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (CU), Grashoff (GL), Thieme (PvdD) en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) in op de deelname van Nederland aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) hebben meer dan 30 landen een resolutie ingediend die voorstelt om in 2017 gaan onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod (L.41). De stemmingen vinden plaats aan het einde van de maand.

De Kamerleden vragen of de regering bereid is om co-sponsor te worden van de resolutie die oproept om in 2017 te gaan onderhandelen over een kernwapenverbod. Vanwege eerder aangenomen moties wordt ook gevraagd dat áls de regering hier niet toe bereid is, wat hiervoor de reden zou zijn. Motie Servaes c.s. (34 419, No. 11) constateert dat de Kamer de regering in de motie Sjoerdsma (33 783, No. 19) opriep “deel te nemen aan internationale besprekingen over een verbod op nucleaire wapens” en de regering verzoekt om zich “actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld”. Met het oog op de naderende stemmingen, hebben de Kamerleden de Minister gevraagd om voor 21 oktober te reageren.

[Lees hier het antwoord van Minister Koenders op de Kamervragen van D66, PvdA, SP, CU, GL, PvdD en Groep Kuzu/Öztürk]

 


Schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Voordewind (CU), Grashoff (GL), Thieme (PvdD) en Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over deelname aan onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens:

  1. Herinnert u zich de aangenomen moties van het lid Servaes c.s. over “doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens”[1] en de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen over een dergelijk verdrag[2]?
  1. Begrijpt u dat een meerderheid van de Tweede Kamer, gezien de aangenomen moties, een vóórstem had verwacht bij de stemmingen over het rapport van de Open Ended Working Group over nucleaire ontwapening waarin onder meer de aanbeveling is opgenomen om in 2017 te starten met onderhandelen over een nieuw juridisch instrument om kernwapens te verbieden en te elimineren?[3]
  1. Kunt u specifiek toelichten waarom Nederland niet in kon stemmen met paragraaf 67 van OEWG-rapport waarin deze aanbeveling is opgenomen? Kunt u aangeven waarom deze paragraaf “afbreuk deed aan jaren werk” en “zowel het gehele NPV-acquis als het Nederlands beleid van de laatste 25 jaar” ondermijnde, zoals u stelt in het recente SO AVVN?
  1. Is het niet juist zo dat in het eindrapport bewust ruimte is gelaten voor verschillen van inzicht tussen de deelnemende landen aan de OEWG over de waarde van andere maatregelen voor non-proliferatie en nucleaire ontwapening?
  1. Kunt u meer inzicht geven in het verloop van de discussie over dit thema binnen de NAVO? Op welke wijze heeft Nederland getracht om bruggen te bouwen tussen NAVO-landen en overige deelnemers aan de OEWG?
  1. Bent u er zich van bewust dat er op dit moment in de AVVN een resolutie voorligt van Oostenrijk, Ierland, Mexico, Brazilië, Zuid Afrika en Nigeria om in 2017 in VN-verband te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens? Bent u bereid deze resolutie mede te ondertekenen? Zo nee, waarom niet, en hoe verhoudt zich dit dan tot de aangenomen motie Servaes c.s.?
  1. Bent u bereid om bij de stemmingsronde over de ingediende resoluties bij de AVVN vóór de resolutie van Oostenrijk, Ierland, Mexico, Brazilië, Zuid Afrika en Nigeria, om in 2017 in VN-verband te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens, te stemmen? Zo nee, waarom niet, en hoe verhoudt zich dit dan tot de aangenomen motie Servaes c.s.?
  1. Deelt u onze inschatting dat de resolutie zeer waarschijnlijk aangenomen zal worden door een meerderheid van landen binnen de AVVN?
  1. Indien dit inderdaad het geval is en er daadwerkelijk een conferentie in 2017 zal plaatsvinden over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens, bent u dan nog altijd voornemens om conform de motie Sjoerdsma c.s. deel te nemen aan deze internationale bijeenkomst?
  1. Bent u bereid deze vragen uiterlijk 21 oktober te beantwoorden, dus nog voordat de daadwerkelijke stemming plaatsvindt over de resolutie waarin wordt voorgesteld om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal verbod op kernwapens?

 

 

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 419, nr. 11, 28 april 2016.

[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 783, nr. 19, 23 april 2015.

[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 26 150, nr. 156, 19 september 2016.