Tekst verdrag kernwapenverbod bekend

Een wereldwijd verbod op kernwapens komt steeds dichterbij. Vandaag werd de eerste opzet bekend gemaakt van de verdragstekst voor een dergelijk verbod. Hierin staat dat het illegaal wordt om kernwapens te maken, in het bezit te hebben en te gebruiken. 132 Landen, twee derde van alle landen ter wereld, zijn voorstander van zo’n verbod. De tekst die er nu ligt, is een resultaat van onderhandelingen door de Verenigde Naties die in maart dit jaar plaatsvonden en waar Nederland aan deelnam. Vanaf 15 juni komen meer dan honderd lidstaten van de Verenigde Naties opnieuw in New York bijeen om te komen tot de finale versie van het verdrag. PAX is bij deze bijeenkomst aanwezig.

 PAX zet zich samen met ICAN, de internationale coalitie van 440 organisaties die kernwapens de wereld uit wil hebben, in voor een zo sterk mogelijke verdragstekst. “De opzet die er nu ligt, is een goed uitgangspunt voor een stevig en duidelijk verbod”, zegt PAX-woordvoerder Krista van Velzen. “Natuurlijk zal er nog de nodige discussie plaatsvinden over inhoudelijke details, maar we verwachten dat er aan het eind van de onderhandelingen, op 7 juli, een definitief verdrag voor een verbod op kernwapens ligt.”

Goede voorbeeld
Nederland is een van de staten die deelneemt aan de onderhandelingen over de verdragstekst en er vanaf het begin af aan bij was. Van Velzen: “De Tweede Kamer heeft met de in april 2015 aangenomen motie Sjoerdsma de regering opgeroepen ‘inhoudelijk deel te nemen aan internationale besprekingen over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens’ en dat heeft de regering ook gedaan. Daarmee gaf ons land andere NAVO-lidstaten het goede voorbeeld.”

Eliminatie dichterbij
Het verdrag zal bindend zijn voor alle staten die het ondertekenen. Eerder werden dergelijke verdragen al opgesteld voor een verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Van Velzen: “Hoe meer landen het verdrag ondertekenen, hoe meer druk andere landen zullen voelen om af te stappen van het bezit en gebruik van kernwapens. Met het verdrag komt wereldwijde eliminatie van kernwapens een stap dichterbij.”

Lees hier de officiële concepttekst het kernwapenverbod