Tactische kernwapens in de uitkomst van de NPV-toetsingsconferentie

In het slotdocument van de toetsingsconferentie van het nucleair Non-Proliferatie Verdrag wordt regelmatig verwezen naar de Amerikaanse tactische kernwapens die nog steeds in Europa liggen. Susi Snyder maakte een overzicht van de verwijzingen naar tactische kernwapens in het verslag en het actieplan, dat werd gepubliceerd op de website van NATO Watch: “Tactical Nuclear Weapons in the 2010 NPT Final Document“.