Staten zetten eerste stap naar verbod op kernwapens

De gesprekken tussen 132 landen over de humanitaire gevolgen van kernwapens, die afgelopen twee dagen werden gevoerd in Oslo, krijgen nog dit jaar een vervolg. De regering van Mexico kondigde aan diplomatieke besprekingen over een internationaal verbod op kernwapens te organiseren.

IKV Pax Christi is erg blij met dit aangekondigde vervolg. Het internationale verbod op clustermunitie dat in mei 2008 van kracht werd, begon eveneens met een conferentie over de humanitaire impact van deze wapens en een politiek vervolg. De aankondiging van Mexico kan daarmee het begin inluiden van eenzelfde proces.

Krista van Velzen, campaigner nucleaire ontwapening bij IKV Pax Christi, was aanwezig bij de conferentie in Oslo. “Decennialang wordt er al gesproken over kernontwapening. Vandaag is een internationaal verbod op deze massavernietigingswapens eindelijk onderwerp geworden van politieke besprekingen, wat de weg vrij maakt voor een verbod op kernwapens. Dat is enorm goed nieuws!”

Tijdens de conferentie in Oslo hebben 132 landen, maar ook vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, het Internationale Rode Kruis en vele ngo’s aangegeven dat naast alle verwoesting die een kernwapenexplosie teweeg brengt, landen in het geval van een kernwapenexplosie bovendien niet in staat zullen zijn om hulp te bieden aan overlevenden. Zij roepen daarom op om zo snel mogelijk te praten over een wereldwijd verbod op kernwapens.

Krista van Velzen: “Wie de feiten rond kernwapens serieus neemt, kan tot geen andere conclusie komen dan dat de gevolgen van de inzet van een kernwapen catastrofaal zouden zijn. Een verbod op kernwapens is dan ook de enige mogelijke oplossing. Het is heel goed dat er een politiek vervolg komt op de conferentie in Oslo en dat Mexico zich nu bereid toont om het begin van dit historische proces te organiseren en staten uitnodigt om naar Mexico te komen.”

Lees op de IKV Pax Christi website het persbericht dat dinsdag 5 maart is verzonden.

[Foto: Mari Nordmo, UD]