Statement over humanitaire gevolgen van kernwapens krijgt steun van 124 staten

Op maandag 21 oktober leverde Nieuw-Zeeland tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een gezamenlijke verklaring over de humanitaire gevolgen van kernwapens. De verklaring, waarin grote bezorgdheid wordt geuit over de catastrofale humanitaire gevolgen van het gebruik kernwapens, is ondertekend door 123 andere lidstaten. De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), het netwerk waar IKV Pax Christi onderdeel van uitmaakt, verwelkomt dit initiatief genomen door niet-kernwapenstaten, waarvan ook een aantal onder de ‘nucleaire paraplu‘ vallen. 

Het statement sluit aan op een nieuw discours dat binnen het kernwapendebat is ontstaan. Steeds meer aandacht wordt gevestigd op de humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens, waardoor de beslissing om deze massavernietigingswapens voor eens en altijd illegaal te maken steeds dichter bij komt.


Lees hier het complete nieuwsbericht (in het Engels).