Raad van Kerken roept Nederland op het VN-kernwapenverbod te tekenen

Op 5 mei stuurde de Raad van Kerken in Nederland een verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop naar Minister-President Rutte en alle politieke partijen. In deze verklaring roept het de Nederlandse regering onder andere op om het VN-kernwapenverbod te tekenen.

De Nederlandse Raad van Kerken bestaat uit 18 nationale en internationale kerken en christelijke organisaties. Bij elkaar vertegenwoordigen ze ongeveer 5,5 miljoen Nederlandse christenen. In dagblad Trouw liet vicevoorzitter van de Raad van Kerken, Kees Nieuwerth, weten dat de verklaring ‘’in feite een herbevestiging [is] van de verklaring die de kerken in de jaren tachtig opstelden tegen de kernwapenwedloop. Die lijn is niet veranderd, maar de ernst van de problematiek is … zozeer toegenomen dat een nieuwe tekst nodig was.’’

In de verklaring geeft de Raad van Kerken aan zich zorgen te maken over de hernieuwde kernwapenwedloop en het zich daarom gedwongen voelde met deze verklaring het onvoorwaardelijke nee tegen kernwapens te herbevestigen. Het roept het kabinet dan ook op om zich in te zetten om de productie, het bezig, de dreiging met en de inzet van kernwapens te verbieden, het VN-kernwapenverbod te tekenen en zich sterk te maken dat artikel VI van het Non-ProliferatieVerdrag (NPV) eindelijk wordt nageleefd.