Actie

Published on September 18th, 2014 | by Selma van Oostwaard

0

PAX start burgerinitiatief Teken tegen kernwapens

PAX heeft het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens gelanceerd. Door 40.000 handtekeningen in te zamelen, wil PAX een nationaal verbod op kernwapens op de politieke agenda zetten.

‘Dit is hét moment om het debat te voeren’, zegt campagneleider Krista van Velzen. Volgens PAX laten de huidige ontwikkelingen in de wereld zien hoe onbeheersbaar geweld soms is. Van Velzen: ‘Verdere verspreiding van kennis en materiaal voor kernwapens maken de wereld alleen nog maar onveiliger. We vinden het daarom hoog tijd serieus werk te maken van nucleaire ontwapening. Een Nederlands verbod kan hier aan bijdragen.´ Op www.tekentegenkernwapens.nl kunnen Nederlanders boven de 18 jaar het burgerinitiatief tekenen.

Steun van BN’ers en bestuurders
Bekende Nederlanders als Katja Schuurman, Jan Mulder, Abdelkader Benali en Henny Vrienten deden dit al. ‘Je zou haast vergeten dat ze er nog zijn. We hadden ze nooit nodig, dus kunnen ze weg’, stelt Henny Vrienten eenvoudig.
Ook bestuurders als burgemeester Bert Blase van Vlaardingen, de voorzitter van de Protestantse kerk in Nederland ds. Karin van den Broeke en bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden zetten hun handtekening.

Kamermeerderheid
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft aangegeven de Nederlandse kernwapentaak te willen beëindigen. ‘Het is hoog tijd dit wettelijk vast te leggen en van woorden naar daden te gaan’, benadrukt Krista van Velzen. ‘Minister Timmermans heeft gezegd alleen in NAVO-verband de kernwapentaak te willen stoppen. Hij doet alsof ontwapening alleen op die manier kan, maar dat is niet waar. Het staat Nederland vrij eenzijdig kernwapens te verbieden. Met het burgerinitiatief willen wij een nationaal verbod op de agenda van de Tweede Kamer zetten.’

Nieuwe kernwapens
In Nederland liggen twintig Amerikaanse kernwapens. De Verenigde Staten gaan deze wapens op korte termijn moderniseren, wat betekent dat er nieuwe, beter inzetbare kernwapens naar Nederland komen. Opiniepeilingen van onder meer het Rode Kruis, dat het Burgerinitiatief steunt, wijzen uit dat een meerderheid van de bevolking van kernwapens af wil. ‘Met een nationaal verbod brengen we mondiale nucleaire ontwapening een stap dichterbij. 115 landen gingen ons al voor. Nederland kan en moet dit voorbeeld volgen.´

Vind jij ook dat kernwapens écht niet meer kunnen? Teken dan nu het burgerinitiatief opwww.tekentegenkernwapens.nl

Tags: ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX