PAX informeert Tweede Kamer over uitkomsten conferentie Wenen

Middels onderstaande brief informeerde PAX gisteren de leden van de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Weense conferentie over de Humanitaire Gevolgen van Nucleaire Wapens (HINW14). PAX vraagt in de brief aan de Nederlandse regering de zogeneaamde “Austrian Pledge” te steunen – een bewogen oproep van Oostenrijk om te juridische stappen te nemen die het hebben van kernwapens verbieden.

Geachte Kamerleden,

De derde Intergouvernementele Conferentie over de Humanitaire Impact van Nucleaire Wapens (HINW2014) is gisterennacht succesvol afgerond. Het aantal deelnemende landen is opnieuw gegroeid, van 128 in Oslo, 148 in Mexico naar 158 deelnemende landen in Wenen. Ook het aantal kernwapenstaten dat deelnam is gegroeid van 2 naar 4 door deelname van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Centraal onderdeel van de conferentie waren de indrukwekkende getuigenissen van slachtoffers van de nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki en van slachtoffers van de 2000 nucleaire tests uit Kazachstan, de Marshalleilanden en de VS.

Tijdens de Wenen conferentie kwam aanvullend bewijsmateriaal aan bod waaruit blijkt dat kans op een kernwapenexplosie, veel groter is dan vaak word gedacht en dat een kernwapenexplosie – ongeacht aanleiding of locatie – altijd onacceptabele gevolgen teweegbrengt voor mens en milieu. Eens temeer werd geconcludeerd dat geen enkel land in staat is zich adequaat voor te bereiden op de gruwelijke, grensoverstijgende en langdurige gevolgen van een kernwapenexplosie.

Tijdens de conferentie riepen VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon , Paus Franciscus , het Internationale Rode Kruis en een groot aantal aanwezige landen om die redenen op tot urgentie bij het bewerkstelligen van een wereld zonder kernwapens.

De Samenvatting van de Voorzitter (Oostenrijk) gaf duidelijk aan dat een meerderheid van de deelnemende landen vindt dat de catastrofale humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens reden is om met nieuwe urgentie stappen te zetten op het vlak van nucleaire ontwapening. Voorzitter Oostenrijk pleitte vervolgens in een bewogen ‘Pledge’ voor ‘het identificeren en nastreven van effectieve maatregelen die de het juridische hiaat opvullen ten aanzien van het verbieden en elimineren van nucleaire wapens’. De ‘Austrian Pledge’ sluit nauw aan bij de wensen van de Nederlandse regering zoals geuit in de Brief aan de Kamer die op de agenda van de procedurevergadering staat, het tijdens de conferentie verzonden persbericht en het Nederlandse Statement tijdens de conferentie in Wenen.

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), een internationale campagne met 360 deelnemende organisaties uit meer dan 90 landen, die de HINW2014 Conferentie mede vorm gaf en waarbinnen PAX een belangrijke rol speelt, is tezamen met de regering van Oostenrijk, de slachtoffers en vele deelnemende landen van mening dat de Austrian Pledge een route uitstippelt die het mogelijk maakt om via onderhandelingen tot een algemeen geldend verbod op kernwapens te komen. Duidelijk is dat het opvullen van het juridische hiaat zoals Oostenrijk bepleit, een bijzonder constructieve aanvulling is op het uitblijven van het uitvoeren van artikel VI van het Non Proliferatieverdrag. Dit verplicht alle lidstaten, dus ook de niet-kernwapenstaten, toe te werken naar onderhandelingen over algehele nucleaire ontwapening.

De komende dagen en weken zullen veel landen hun steun uitspreken voor de ‘Austrian Pledge.’ PAX verzoekt het Nederlandse parlement er bij de regering op aan te dringen ook deze historische stap te nemen, steun uit te spreken aan de Austria Pledge en zo de start van gesprekken over een internationaal verbod op kernwapens te ondersteunen.

Ieder land, met of zonder kernwapens op haar territorium, draagt verantwoordelijkheid en heeft de plicht om alle nodige stappen te zetten om een wereld zonder kernwapens mogelijk te maken. Door steun uit te spreken voor de Austria Pledge laat Nederland zien dit streven te steunen.

Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen
Campagneleider nucleaire ontwapening PAX

Wilbert van der Zeijden
Senior onderzoeker PAX

Belangrijke links: