PAX bespreekt kernwapens met Tweede Kamer

Vandaag spreken PAX, Het Nederlandse Rode Kruis en Article 36 met het Nederlandse parlement over kernwapens.

Op verzoek van PvdA Kamerlid Michiel Servaes  organiseert de Kamer een hoorzitting over de Nederlandse inzet bij de aanstaande Herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPT). Genodigde sprekers zijn onze eigen Krista van Velzen, Boukje Pieters van het Rode Kruis en Thomas Nash van de in Londen gevestigde organisatie Article 36. De NAVO was gevraagd een vierde spreker te leveren maar sloeg dat aanbod af.

PAX zal de aanwezige parlementsleden oproepen de Regering duidelijk te maken dat Nederland kansen die er liggen om flinke stappen te zetten op het gebied van ontwapening moet grijpen. De afgelopen jaren stelden ministers van Buitenlandse Zaken Verhagen, Rosenthal, Timmermans en Koenders allen een wereld zonder kernwapens te beschouwen als een belangrijk streven. Nederland zet zich daar internationaal ook voor in maar laat ook na een aantal schoten voor open doel in te knallen.

PAX vindt dat Nederland bij de aanstaande Herzieningsconfrentie net als 155 andere landen een gezamenlijk statement moet steunen dat stelt dat elk gebruik van kernwapens onacceptabele humanitaire gevolgen met zich mee brengt. Ook vindt PAX dat Nederland haar steun uit moet spreken voor wat de ‘Austrian Pledge’ wordt genoemd – een document waarin landen beloven alles in het werk te stellen om een juridisch verbod op kernwapens – dat nu nog ontbreekt – voor elkaar te boksen in de nabije toekomst. 65 landen hebben die Pledge al gesteund. Nu nederland nog.

De argumenten zijn uitgewerkt in een Beleidsadvies dat PAX vandaag aan Kamerleden zal uitdelen. De Hoorzitting is in voorbereiding op het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van komende donderdag, waar de Kamer de inzet van Nederland tijdens de Herzieningsconferentie zal bespreken met de regering.

De Hoorzitting begint om 2 uur en is publiekelijk toegankelijk.