Opiniepeiling: Nederlanders willen verbod op kernwapens

 

Onderzoeksbureau MWM2 heeft in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis een opiniepeiling uitgevoerd naar de mening van de Nederlandse bevolking over kernwapens.  Uit deze peiling blijkt dat 84,8 % van de bevolking van mening is dat er een verbod op het gebruik van kernwapens moet komen.  Ook blijkt dat 78% van de Nederlandse bevolking vind dat de Nederlandse overheid zich moet inzetten hiervoor.

Lees hieronder de volledige uitkomsten van deze opiniepeiling.

 

Onderzoeksnaam Opinieonderzoek
Titel totaalresultaten
Datum 10-12-2012

 

1 We stellen u eerst een aantal vragen over uw eigen achtergrond. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de statistiek, uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Totaal
Niet invullen

100.0 %

N = 

519

2 Bent u…..
Totaal
Man

49.7 %

Vrouw

50.3 %

N = 

519

3 Wat is uw leeftijd?
Totaal
18-29 jaar

19.5 %

30-44 jaar

27.4 %

45-59 jaar

27.4 %

60 jaar of ouder

25.8 %

N = 

519

4 Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Totaal
Lager onderwijs

5.0 %

Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, MULO, VMBO)

16.4 %

Middelbaar beroepsonderwijs ( bijv. MBO, MTS)

33.5 %

Hoger algemeen onderwijs (bijv. HAVO, VWO)

15.4 %

Hoger beroepsonderwijs (bijv. HBO, HTS)

22.5 %

Universitair (wetenschappelijk) onderwijs

7.1 %

N = 

519

5 Hoe denkt u over de aanwezigheid van kernwapens in de wereld?
Totaal
Ik ben een voorstander

3.5 %

Ik ben een tegenstander

80.2 %

Ik ben niet voor, niet tegen

16.4 %

N = 

519

6 In hoeverre maakt u zich persoonlijk zorgen over de gevolgen van het gebruik van kernwapens?
Totaal
Zeker wel

30.3 %

Af en toe

53.6 %

Ik maak me hier geen zorgen over

16.2 %

N = 

519

7 In hoeverre maakt u zich zorgen over de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor mens, maatschappij en milieu?
Totaal
Zeker wel

48.4 %

Af en toe

42.2 %

Ik maak me hier geen zorgen over

9.4 %

N = 

519

8 U gaf zojuist aan dat u zich (wel eens) zorgen maakt over het gebruik van kernwapens. Kunt u toelichten waarover u zich zorgen maakt?
Totaal
Zie overzicht open antwoorden

100.0 %

N = 

459

9 Wist u dat er regels en wetten omtrent het gebruik en het verbod van verschillende wapens bestaan? (het zogeheten humanitair oorlogsrecht)?
Totaal
Ja

68.0 %

Nee

32.0 %

N = 

519

10.0 In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak?
Ik vind dat het gebruik van kernwapens verboden moet worden
Totaal
helemaal eens

55.9 %

eens

28.9 %

niet eens/niet oneens

13.9 %

oneens

0.8 %

helemaal oneens

0.6 %

N = 

519

11.0 Onderstaande stellingen gaan over de positie van de Nederlandse overheid met betrekking tot kernwapens. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraken?
Ik vind dat de Nederlandse overheid in internationaal verband moet zorgen voor meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor mens, maatschappij en milieu
Totaal
helemaal eens

39.9 %

eens

41.8 %

niet eens/niet oneens

16.8 %

oneens

0.8 %

helemaal oneens

0.8 %

N = 

519

11.1 Onderstaande stellingen gaan over de positie van de Nederlandse overheid met betrekking tot kernwapens. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraken?
Ik vind het een taak van de Nederlandse overheid om te zorgen voor bewustwording van de gevolgen van het gebruik van kernwapens
Totaal
helemaal eens

38.9 %

eens

40.3 %

niet eens/niet oneens

17.5 %

oneens

2.3 %

helemaal oneens

1.0 %

N = 

519

11.2 Onderstaande stellingen gaan over de positie van de Nederlandse overheid met betrekking tot kernwapens. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraken?
Ik vind dat de Nederlandse overheid zich moet inzetten voor een verbod op het gebruik van kernwapens
Totaal
helemaal eens

43.5 %

eens

34.5 %

niet eens/niet oneens

18.1 %

oneens

3.1 %

helemaal oneens

0.8 %

N = 

519

12 De volgende vragen gaan over de rol van het Nederlandse Rode Kruis als het gaat om kernwapens. Vindt u het een taak van het Nederlandse Rode Kruis om mensen bewust te maken van de gevolgen van kernwapens?
Totaal
Ik vind dit wel een taak van het Nederlandse Rode Kruis

28.5 %

Ik vind dit geen een taak van het Nederlandse Rode Kruis

46.4 %

Weet ik niet

25.0 %

N = 

519

13 Vindt u dat het Nederlandse Rode Kruis de overheid moet aansporen om het onderwerp kernwapens op de agenda te zetten?
Totaal
Ik vind dit wel een taak van het Nederlandse Rode Kruis

56.6 %

Ik vind dit geen taak van het Nederlandse Rode Kruis

28.1 %

Weet ik niet

15.2 %

N = 

519

14 Kunt u toelichten waarom het Nederlandse Rode Kruis volgens u wel of geen rol zou moeten spelen in de discussie over kernwapens?
Totaal
Ik vind dat het Nederlandse Rode Kruis wel een rol zou moeten spelen omdat (zie overzicht open antwoorden)

73.6 %

Ik vind dat het Nederlandse Rode Kruis geen rol zou moeten spelen omdat (zie overzicht open antwoorden)

64.0 %

N = 

478

15 U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Indien u nog opmerkingen heeft, kunt u ze hieronder noteren
Totaal
Zie overzicht open antwoorden

100.0 %

N = 

169

 

Onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 (http://www.mwm2.nl/), in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis.