Onrust tussen VS en Noord-Korea om kernprogramma

In de afgelopen weken zijn de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten hoog opgelopen. Beide landen gebruiken dreigende taal en brengen militaire middelen in gereedheid. De belangrijkste inzet van de onenigheid is het Noord-Koreaanse programma voor de ontwikkeling van kernwapens. Eerder waarschuwde PAX al voor een nieuwe kernwapenwedloop als gevolg van Noord-Koreaanse kernproeven. PAX roept op om in deze spannende tijden de nadruk te leggen op een diplomatieke oplossing en multilaterale onderhandelingen, waaronder de onderhandelingen over een wereldwijd verbod op kernwapens.

 

Diplomatieke oplossing

Het is duidelijk dat Noord-Korea en de VS samen geen oplossing gaan vinden voor het huidige conflict. Daarom moet nu de nadruk worden gelegd op een diplomatieke oplossing met een breed draagvlak. Onderhandelingen waaraan meerdere landen deelnemen kunnen leiden tot een oplossing die de spanningen wegneemt en de regio veiliger maakt. In dit conflict zou naast China, traditioneel bondgenoot van Noord-Korea, een neutrale onderhandelaar kunnen bijdragen aan een oplossing. We kunnen daarbij iets leren van eerdere onderhandelingen over kernwapenprogramma’s, zoals bijvoorbeeld de deal die werd gesloten met Iran.

 

Duidelijk signaal

Kernwapens zijn nietsontziend en richten bij gebruik catastrofale schade aan. Het is het enige massavernietigingswapen dat internationaal nog niet verboden is. Momenteel wordt er bij de Verenigde Naties onderhandeld over een verbod op kernwapens en het aantal landen dat het verbod steunt neemt toe. Tijdens de eerste ronde VN-onderhandelingen benadrukten vrijwel alle landen dat het kernwapenverbod het bestaande Non-Proliferatieverdrag (NPV) zal versterken en aanvullen.  Het NPV verplicht alle lidstaten, inclusief de kernwapenstaten, immers om te onderhandelen over nucleaire ontwapening.

 

Ook nu Noord-Korea druk is met het ontwikkelen van kernwapens moeten we het verbod doorzetten. Zolang als er landen met kernwapens zijn, zullen ook andere landen kernwapens in handen willen krijgen. De risico’s van kernwapens zijn enorm groot: wanneer kernwapens worden ingezet, maar ook wanneer ze per ongeluk af gaan of in verkeerde handen vallen, zijn de gevolgen niet te overzien. Door kernwapens wereldwijd te verbieden zijn dergelijke conflicten te voorkomen. Zelfs als niet alle landen instemmen, geeft het verbod een duidelijk signaal af: de tijd van kernwapens is voorbij.

 

—————————————————————————————————————————

 

PAX is aanwezig bij de voorbereidende vergaderingen voor het Non-Proliferatieverdrag (NPT PrepCom) en de VN-onderhandelingen over het kernwapenverbod. Volg het No Nukes team van PAX op Twitter en Facebook.

 

Lees hier meer over het verbod op kernwapens.