Obama: minder kernwapens wereldwijd, maar nieuwe in Nederland

Obama kondigde vandaag in Berlijn aan dat de Verenigde Staten een derde van haar direct inzetbare kernwapens naar de schroothoop zal sturen. IKV Pax Christi vindt het positief dat president Obama aankondigt dat de V.S. meer kernwapens ontmantelt dan eerder afgesproken. Het laat zien dat Obama de wil en het lef heeft om de rol van kernwapens verder terug te dringen. De V.S. houden op deze wijze helaas wel nog altijd zo’n 1000 direct inzetbare kernwapens in haar arsenaal. Dat is nog steeds ruim voldoende om de hele wereld talloze malen te vernietigen.

IKV Pax Christi is tegelijkertijd teleurgesteld dat Obama een kans onbenut laat om ‘zijn’ Amerikaanse kernwapens uit Europa – ook Nederland – weg te halen. Obama gaat "plannen bedenken met NAVO-bondgenoten voor wederzijdse ontwapening in Europa" die "met Rusland kunnen worden besproken". Dat is niet nieuw en druist in tegen de wens van de meerderheid van het Nederlandse parlement (en de bevolking) die nu af wil van de Amerikaanse kernwapens in Volkel, Brabant.

IKV Pax Christi Campaigner Krista van Velzen: ‘’Als Obama echt iets wil doen aan de aanwezigheid van Amerikaanse tactische kernwapens in Europa zou hij nu moeten aankondigen af te zien van het vernieuwen van deze wapens. Het Amerikaanse congres bespreekt nu zijn voorstel om 10 miljard dollar te investeren in het vernieuwen van deze wapens. Deze ‘modernisering’ van kernwapens, waarbij de wapens uit Nederland worden weggehaald, een complete upgrade ondergaan waardoor ze met meer precisie ingezet kunnen worden en bovendien weer decennia mee kunnen, staat volstrekt haaks op Obama’s wens om te komen tot een kernwapenvrije wereld.”

Obama kondigde niet alleen reducties aan, maar gaf ook alvast de momenten aan waarop hij verder wilde praten over nucleaire ontwapening en veiligheid. Een top in de Verenigde Staten en in de marge van een grote top in maart 2014 waarvan Nederland de gastheer is.

De Nederlandse regering zal Obama hopelijk prijzen om zijn ontwapeningsplannen en moet ons inziens Obama hierin ondersteunen door duidelijk aan te geven dat wat ons betreft de wapens in Volkel hun beste tijd hebben gehad en ook niet vernieuwd hoeven te worden.

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zal in juli met zijn langverwachte beleidsbrief over nucleaire ontwapening komen. Dit lijkt IKV Pax Christi een uitgelezen moment om de bilaterale afspraak tussen de VS en Nederland over de kernwapens in Volkel te herzien.