Nuclear Security Summit: goede zaak maar gemiste kans

De komst van Barack Obama maakt het nu al tot een voor Nederland legendarisch evenement: de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart in Den Haag over de beveiliging van nucleair materiaal. Hoewel IKV Pax Christi de top een goede zaak vindt, is het volgens de vredesorganisatie een gemiste kans dat het grootste nucleaire gevaar niet op de agenda staat: kernwapens.

Op de NSS praten 53 door de VS uitgenodigde landen – Iran zit daar niet bij – over de manier waarop zij nucleair materiaal het beste kunnen beveiligen. Doel is te voorkomen dat bijvoorbeeld materiaal dat in ziekenhuizen voor röntgenonderzoek wordt gebruikt, in handen valt van terroristen en gebruikt kan worden om een zogeheten ‘vuile bom’ van te maken: een conventionele bom waaraan nucleair materiaal is toegevoegd.

Kernwapens
IKV Pax Christi vindt de NSS een goed initiatief, maar ziet het als een gemiste kans dat het echte gevaar – kernwapens – op 24 en 25 maart niet op de agenda staat. Die vormen immers nog steeds het grootste nucleaire gevaar in de wereld. Een ontploffing van een kernbom kan een complete stad in één klap van de kaart vegen en heeft onmiddellijk duizenden doden tot gevolg. Praten over slechts de beveiliging van nucleair materiaal kan de aandacht afleiden van wat werkelijk urgent is: een wereld zonder kernwapens. De top moet bovendien niet de indruk wekken dat door te praten over de beveiliging van nucleair materiaal, de deelnemende landen zich voldoende inzetten voor nucleaire ontwapening. Deze landen, de vijf grote kernwapenmachten voorop (de VS, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) moeten zo snel mogelijk onderhandelingen starten om kernwapens te verbieden.

JSF
In alle drukte van het voorbereiden van de NSS moet gastheer Nederland niet vergeten de vorige week aangenomen motie Van Dijk dat de JSF geen kernwapentaak mag krijgen, zo snel mogelijk uit te voeren. Daarnaast zouden wij graag zien, zoals wij minister Timmermans al eerder adviseerden, dat Nederland als gastheer van de NSS een helder tijdpad uitstippelt richting nucleaire ontwapening en in 2014 aankondigt definitief van de kernwapens in Nederland af te willen.