Nucleaire ontwapening als thema op VN-simulaties

Nucleaire ontwapening, non-proliferatie, terrorismedreiging, een Middle East Weapons of Mass Destruction Free Zone (MEWMDFZ, kan iemad hier een bruikbare afkorting van maken? Mewumdufuzz blijft moeilijk hangen). Allemaal onderwerpen voor de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft hier de afgelopen jaren dan ook een hele trits resoluties over aangenomen. 

Tijdens VN-simulaties komen deze onderwerpen vaak aan bod. Als dat het geval is treedt ik aan, en duw ik de deelnemers alvast een beetje in de goede richting.   

De allereerste resolutie die de Algemene Vergadering van de VN ooit aannam, in 1946, had te maken met kernwapens. Ook de basis voor het non-proliferatieverdrag werd door de Algemene Vergadering gelegd. In 2005 werd daarbovenop ook nog de International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism zonder stemming – dus unaniem – aangenomen.

De Veiligheidsraad nam in 2004 resolutie 1540 aan, waarin staten werd verplicht hun nationale wetgeving zo aan te passen dat het personen of organisaties buiten de overheid verboden wordt zich bezig te houden met kernwapens, op wat voor manier dan ook. In 2009 volgde resolutie 1887, waarin de Veiligheidsraad zich voor het eerst in de geschiedenis commiteerde aan het streven naar een kernwapenvrije wereld.

Wat droge feiten misschien, maar de totstandkoming van al deze verklaringen en resoluties is om te smullen voor studenten internationale betrekkingen, geschiedenis, internationaal recht en andere liefhebbers.Ook ik ben er zoéén, en het is niet voor niets dat ik in dit werk terecht ben gekomen. Over niet al te lange tijd hoop ik in de voetsporen te treden van mijn bazin Susi, die naar paragrafen in Veiligheidsraadresoluties kan wijzen en met haar New Yorkse tongval toevoegen ‘Yeah, that’s muaaaai input’!  Voor nu hangt er een Eerste Kamermotie over nucleaire ontwapening boven mijn bureau, waarvan ik zeker weet dat hij er zonder mijn lobbywerk niet was gekomen. Je moet ergens beginnen….

Veel studenten denken er ook zo over, en op verschillende universiteiten worden VN-simulaties georganiseerd. Als tijdens deze simulaties nucleaire ontwapening aan bod komt, ben ik present om de deelnemers bij de praten over de laatste stand van zaken, en ze de juiste richting te wijzen. Niets anders dan het werk dat ik in Den Haag doe.

Dit jaar spreek ik in deze hoedanigheid in ieder geval in Groningen,Nijmegen, en Enschede.