Actie

Published on July 10th, 2012 | by Krista van Velzen

0

No Nukes antwoordt – juli 2012

Heb je een brandende vraag over kernwapens? Of zou je een bepaald onderwerp graag behandeld zien? Laat het ons weten via nukes@ikvpaxchristi.nl. In deze nieuwsbrief beantwoorden we de vraag van Henk Baars (Stek – voor stad en kerk, Den Haag), die wij naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief binnen kregen: ‘Verontrustende berichtgeving. Het blijft een nieuwe koude oorlog. Nederland zou gezien zijn contacten iets kunnen doen richting Israël. Doet IKV Pax Christi iets in het bijzonder richting Israël?’Het No Nukes team van IKV Pax Christi volgt intensief alle ontwikkelingen rondom kernwapens in het Midden Oosten, waarin het Israëlische bezit van kernwapens uiteraard een belangrijke rol speelt. Eind 2012 komt er, na ruim veertig jaar van internationale oproepen daartoe, voor het eerst een internationale conferentie over het instellen van ‘massavernietigingswapenvrije zone’ in het Midden Oosten. Nieuwe ontwikkelingen rondom dit proces komen altijd op onze website te staan.

Wij hebben onze contacten in de Nederlandse politiek ingezet om Israel op te roepen deel te nemen aan deze conferentie, en wij vragen ook van de Nederlandse regering om aan te dringen op Israëlische toetreding tot het non proliferatieverdrag.

Op de No Nukes-site zijn onze artikelen over Israel vinden, zoals het artikel van Wilbert van der Zeijden, ‘Israel heeft geen recht van spreken over nucleaire ambities Iran’, dat op 24 februari 2012 in de Volkskrant verscheen. Met persoonlijke blogs proberen wij een breder publiek te informeren over de situatie van Israel en het Midden Oosten, zie bijvoorbeeld de speelse blog van Peter Paul Ekker: ‘Bang voor de Israelische Bom’.

Overigens houdt Midden Oosten-team van IKV Pax Christi zich het meeste bezig met Israel en Palestina. Het Midden Oosten-team werkt veel samen met zowel Israëlische als Palestijnse partnerorganisaties, die gericht zijn op het in contact brengen van beide groepen, het verbeteren van de positie van de Palestijnse bevolking en het bevorderen van geweldloos verzet tegen de bezetting en tegen het onderlinge geweld. De blogs op de Nassama blog geven een goed beeld van het werk dat het Midden Oosten team doet. Blogs specifiek over Israel zijn te vinden op: http://ikvpaxmenablog.wordpress.com/category/israel/.

Heb jij ook een vraag over kernwapens? Stuur je vraag naar: nukes@ikvpaxchristi.nl.


About the Author

Krista van Velzen is a former Dutch MP and is currently working as nuclear disarmament campaigner with PAX in The Netherlands. She is running a citizens initiative in the Netherlands in order to get national legislation banning nuclear weapons. Van Velzen has been working on disarmament issues since the early nineties. As spokesperson on defence and foreign affairs she has convinced the Dutch government to ban and eliminate clustermunitions and and to prohibite investments as well. She has worked in Central and Eastern Europe creating a network of campaigners on the nuclear issue. She organised a Walk for Nuclear Disarmament from Brussels to Moscow. Her attempts to disarm a British Trident submarine gave her truly interesting experiences inside a Scottish jail. Disagreeing with president Obama, she believes a world without nuclear weapons is achievable in this lifetime.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX