Actie

Published on July 18th, 2018 | by Selma van Oostwaard

0

Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld

26 september 2018 in Humanity House: Vorig jaar organiseerden het Rode Kruis, Mayors for Peace, PAX, het Humanistisch Verbond en de NVMP een debat over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens. De organisaties verzochten de politiek met klem iets te doen aan het gevaar van een kernoorlog. Enkele weken later stond er in het regeerakkoord: “Het kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld.”

Een inzet die belangrijk is, aangezien de nucleaire dreiging nog steeds verontrustend actueel is. Kijk naar de plannen die de nucleaire grootmachten Rusland en Amerika eerder dit jaar bekend hebben gemaakt, en het ‘opblazen’ van de Iran-deal. Maar er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen. In VN-verband is op 7 juli 2017 een kernwapenverdrag aangenomen dat deze wapens verbiedt. Nederland heeft mee-onderhandeld, als enig NAVO-lid. Ze tekende weliswaar (nog) niet vanwege NAVO-verplichtingen, maar verklaarde haar rol als bruggenbouwer te willen voortzetten tussen deze belangrijke groep landen en de kernwapenstaten.

Op 26 september (International UN-Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) komen maatschappelijke organisaties en de politiek samen om te praten over hoe de actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld er concreet uitziet en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.

Sprekers

  • Sprekers worden binnenkort bekendgemaakt.

Praat mee en blijf op de hoogte via het Facebook-evenement.

Dit programma wordt onder andere georganiseerd door PAX, het Rode Kruis, NVMP, Humanistisch Verbond en Burgemeesters voor Vrede/Mayors for Peace. 


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX