Analyse

Published on May 17th, 2016 | by Selma van Oostwaard

0

Nederland moet actief onderhandelen over internationaal verbod op kernwapens

De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens. Dat is het gevolg van een motie die vanmiddag met een ruime meerderheid is aangenomen naar aanleiding van het debat over het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens.

Ook schaarde de Kamer zich achter het voorstel om de geheime verdragen op basis waarvan er kernwapens in Nederland geplaatst werden openbaar te maken. En de motie die de regering verzoekt de ongewenste modernisering van kernwapens in Europa te gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening kon eveneens op een meerderheid van stemmen rekenen. Tenslotte wil de Kamer ook dat Nederland zijn kernwapentaak in overleg met de Verenigde Staten gefaseerd afstoot.

Hoog op de agenda
Krista van Velzen, campagneleider nucleaire ontwapening bij PAX is tevreden. “Door het burgerinitiatief van het Nederlandse Rode Kruis, de ASN Bank en PAX staat het onderwerp nucleaire ontwapening weer hoog op de politieke agenda. De Nederlandse politiek heeft een hele heldere en dringende boodschap afgegeven: stop de Nederlandse kernwapentaak en start de onderhandelingen over een internationaal verbod.”

Drastisch aanpassen
Tijdens een vorige week gehouden bijeenkomst van de Verenigde Naties over een wereldwijd verbod heeft een meerderheid van landen voorgesteld te beginnen met  onderhandelen. Nederland heeft hiervoor toen geen steun uitgesproken. Nu ook de Tweede Kamer deze onderhandelingen wil, moet de regering haar verhaal drastisch aanpassen en zal ze moeten pleiten voor het spoedig starten hiervan. Van Velzen: “De stem van de 45.000 Nederlanders die ons voorstel om kernwapens te verbieden hebben ondertekend, is luid en duidelijk verstaan door de Tweede Kamer. Nu gaan we er voor zorgen dat ook de regering naar dit geluid luistert.”

De vier moties die zijn aangenomen:

 1. De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens
  (Motie Servaes (PvdA) c.s.andere indieners  Sjoerdsma (D66), Van Bommel (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie));
 2. De Nederlandse regering moet de geheime verdragen op basis waarvan er kernwapens in Nederland geplaatst werden openbaar maken
  (Motie Sjoerdsma (D66) en Van Bommel (SP));
 3. De Nederlandse regering moet de ongewenste modernisering van kernwapens in Europa gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening
  (Motie Sjoerdsma (D66) en Servaes (Pvda)) en
 4. Nederland moet haar kernwapentaak in overleg met de Verenigde Staten gefaseerd afstoten
  (Motie Voordewind (ChristenUnie)).

Tags: ,


About the Author

Selma supports all the disarmament work at PAX with a special emphasis on the No Nukes team. In 2014 she and other PAX disarmament campaigners launched a public campaign in the Netherlands to initiate the creation of national legislation to outlaw nuclear weapons: www.tekentegenkernwapens.nl. One of the result of this national campaign is that a vast majority of the House wants the Netherlands to start working internationally for a nuclear weapons ban.Comments are closed.

Back to Top ↑

PAX