Meerderheid Tweede Kamer: regering moet werk maken van verwijdering kernwapens

IKV Pax Christi is verheugd over de motie van CDA-Kamerlid Omtzigt, die vanavond is aangenomen. In deze motie spreekt een meerderheid van de Tweede Kamer uit dat het verwijderen van kernwapens uit Nederland een harde doelstelling van het Nederlandse regeringsbeleid moet zijn.

Krista van Velzen, campagneleider nucleaire ontwapening: “We verwelkomen dat partijen als het CDA en de ChristenUnie het voortouw genomen hebben in deze discussie. Zij vertolken wat een meerderheid van de Nederlandse bevolking volgens het Nationaal Kiezersonderzoek 2010 vindt: weg met die gevaarlijke, kostbare en nutteloze wapens! De Amerikaanse tactische kernwapens die op luchtmachtbasis Volkel staan, zijn niet alleen politiek en militair maar ook fysiek over de datum. Die moet je niet langer hier willen hebben”.

Van Velzen betreurt echter dat het kabinet¸ bij monde van minister Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken, niet bereid is om in rechtstreeks overleg met VS te komen tot terugtrekking van deze Amerikaanse kernwapens. Timmermans wil geen “eenzijdige stappen” en dringt aan op onderhandelingen met de NAVO-partners.

Van Velzen: “Gesprekken binnen de NAVO over de verwijdering van tactische kernwapens hebben nog nooit tot resultaat geleid. Ook de Russen weten dat deze wapen militair nutteloos zijn. Om ze als wisselgeld in te zetten in onderhandelingen met Rusland is een illusie. Nederland heeft een verdrag met de VS getekend op basis waarvan die wapens nu hier liggen. De verwijdering zal ook via die weg moeten verlopen: via rechtstreekse onderhandelingen met de VS. President Obama heeft herhaaldelijk gepleit voor een kernwapenvrije wereld, dus de koffie staat al klaar voor Timmermans. Waarom het kabinet nu opnieuw kiest voor heilloze gesprekken binnen de NAVO is mij een raadsel. Nederland moet leiderschap tonen, zijn nek uitsteken en het voortouw nemen, zodat andere landen kunnen volgen.”

Afgelopen dinsdag tekende een Kamermeerderheid bij een actie van IKV Pax Christi voor het symbolisch retour zenden van de eerste kernbom richting de VS. IKV Pax Christi hoopt dat Kamerleden er bij de regering op aan blijven dringen dat er op korte termijn met de VS onderhandeld zal moeten gaan worden. De nu aangenomen motie stelt dat deze kernwapens geen militair nut hebben en keert zich tegen moderniseringsplannen die voor 2017 plaats moeten vinden. IKV Pax Christi hoopt dat Nederland er voor kiest niet te wachten tot 2017 maarhet initiatief te behouden door nu de verwijdering van de kernwapens te bespreken met de Amerikaanse regering.